Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Benzyl rekultywacja

podpisanie lid [].JPG16 marca Prezydent Roman Wojcieszek podpisał preumowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dla projektu Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego” Organika Benzyl” w Skarżysku-Kamiennej.

Projekt złożono w ramach działań osi priorytetowych dotyczącego Rozwoju infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Umowa została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Skarżysko-Kamienna.  Wartość projektu oszacowana na 12.564,920 zł. Gmina Skarżysko pokryje 40%  kosztów, pozostałe 60% sfinansuje RPOWŚ.  Przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika Benzyl” powinno zacząć się niebawem.

popisanie 2 [].JPG

podpisanie 1 [].JPG

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.