Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Bogusław Ciok nowym przewodniczącym Rady Miasta

Stosunkiem głosów: 12 "za" i 11 "przeciw" Bogusław Ciok został nowym przewodniczącym Rady Miasta. Nowymi wiceprzewodniczącymi Rady Miasta zostali Krystyna Górnaś -Salata i Waldemar Mazur.


W porządku obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta obok odwołania przewodniczącego Rady Miasta Jana Maćkowiaka, znalazły się punkty dotyczące odwołania z pełnionych funkcji dwóch wiceprzewodniczących: Adolfa Walkowiaka i Mieczysława Sadzy. Na obrady sesji stawili się wszyscy radni. Przed głosowaniem powołana została komisja skrutacyjna. W jej skład weszli: Zdzisław Ślusarczyk (22 głosy), Andrzej Kazanowski (12 głosów) i Jarosław Tarasiński (12 głosów)

W głosowaniu tajnym za odwołaniem przewodniczącego Maćkowiaka głosowało 12 radnych przy 11 głosach „przeciw”. Także 12 radnych głosowało za wybraniem nowego przewodniczącego Bogusława Cioka.

Przy odwolaniu wiceprzewodniczących Rady Miasta sytuacja przestawiła się następująco:

- „za” odwołaniem Adolfa Walkowiaka było 12 radnych przy 10 głosach „przeciwnych”
- „za” odwołaniem Mieczysława Sadzy było 11 radnych przy 10 głosach „przeciwnych”.

Natomiast nowi wiceprzewodniczący Rady Miasta: Waldemar Mazur i Krystyna Górnaś-Salata zostali wybrali 12 głosami „za” przy 11 „przeciwnych”.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.