Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sesja odłożona,ale...

W wtorek, 10 czerwca, miała odbyć się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta, na której nowa koalicja miała odwołać przewodniczącego Rady Miasta Jana Maćkowiaka. Nie odbędzie się ona jednak, gdyż złożony wniosek posiadał błędy formalno-prawne.

W piątek, 6 czerwca na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej,    Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak poinformował dziennikarzy, że sesji nie będzie.

- Wniosek jest podpisany przez 12 radnych, ale nie ma w nim podanej przyczyny zwołania posiedzenia. W związku z tym zwołanie sesji na bazie dokumentów złożonych przez wnioskodawców i podjęcie proponowanych uchwał o odwołaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczących byłoby zagrożone uchyleniem przez organ nadzoru. Poinformowałem wnioskodawców o brakach formalnych w złożonych dokumentach – powiedział J. Maćkowiak. - Jeśli tylko wpłynie wniosek zgodny z wymogami prawa, sesja zostanie zwołana niezwłocznie w ustawowym trybie.

Dziś tj, 9 czerwca 2008 (w poniedziałek) wpłynął, po raz kolejny, wniosek o zwołanie Sesji Rady Miasta w tryb. Art.20 ust.3 Ustawy o samorządzie gminnym, podpisany przez 11 radnych nowej koalicji. W dołączonym porządku obrad znalazły się punkty o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.