Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkursy rozstrzygnięte

30 maja br. w Miejskim Centrum Kultury, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta, dokonał rozstrzygnięcia dwoch konkursów ogłoszonych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych na terenie naszego miasta. 
W uroczystości wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Wanda Rydz, pracownicy Wydziału Anna Gospodarczyk i Urszula Wiśniewska, a także zaproszenie goście Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Maciej Pańpuch oraz Ewa Wołonsewicz, Inspektor Wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Rozstrzygnięcie konkursu
 "Najsympatyczniejszy kolega i najsympatyczniejsza koleżanka
ze świetlicy środowiskowej”

W okresie od 14 kwietnia do 9 maja 2008r. trwała III edycja  konkursu, którego organizatorem był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta. W konkursie wzięło udział 15 świetlic z terenu miasta około 340 dzieci. Najsympatyczniejszy kolega i najsympatyczniejsza koleżanka według założeń konkursu powinni charakteryzować się następującymi cechami:wesoła/y, pomocna/y, miła/y, koleżeńska/i, kulturalna/y, grzeczna/y,tolerancyjna/y, szczera/y,odpowiedzialna/y,wzbudzająca/y zaufanie.

W drodze konkursu wyłoniono 30 laureatów (15 dziewcząt, 15 chłopców).
Dla laureatów konkursu zakupiono ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nagrody w postaci plecaków turystycznych.Rozstrzygnięcie konkursu ph.: „Apel o nieagresję”
zorganizowanego w ramach rządowego
Programu  ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych
„Razem bezpieczniej” 


        W okresie od 14 kwietnia do 9 maja 2008r. trwał konkursu ph.: "Apel o nieagresji”  zorganizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej”. Organizatorem konkursu był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta. W konkursie wzięło udział 15 świetlic z terenu miasta około 340 uczestników. Głównym założeniem konkursu było ukazanie sposobów radzenia sobie z agresją oraz wszelkimi przejawami przemocy. Z każdej świetlic młodzież przygotowała  jedną pracę pisemną w formie listu do parlamentarzysty formatu A4 dot. problematyki przemocy. W ramach konkursu zostały zakupione zestawy filmów edukacyjno-profialktycznych oraz książki dotyczące tematyki walki z przemocą, które rozdano na początku trwania konkursu. W świetlicach środowiskowych dzięki pozyskanym materiałom przyprowadzono zajęcia przygotowujące młodzież do tematyki konkursu, wynikiem którego powstało 15 prac.


Jury wyłoniło 2 prace ocenione równorzędnie jako I miejsce są to:
1.Świetlica środowiskowa przy Parafii Ostrobramskiej
2.Szkoła Podstawowa nr 7

oraz 3 wyróżnienia:
1.Integracyjne Ognisko Wychowawcze TPD o/miejski
2.Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
3.Szkoła Podstawowa nr 8

Główną nagrodą jest wycieczka do Warszawy, która odbędzie się 18 czerwca 2008r. (środa). Dla prac wyróżnionych Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ufundowała nagrodę w formie karnetu na pizzę i napoje do Pizzeri Da Grasso.

Dla wszystkich dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej przygotował paczki z okazji Dnia Dziecka oraz  wyemitowano film pt.: „Pana Magorium cudowne Emporium” .

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.