Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Szkolenia dla sprzedawców alkoholu

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pod hasłem „Nieletnim NIE!”organizowane dla sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenie odbędzie się w dniu 04 czerwca 2008r. w świetlicy Urzędu Miasta (parter)

* o godz. 10.00 dla właścicieli punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych
* o godz. 12.00  dla właściciele  lokali gastronomicznych
Szkolenie prowadzić będą pracownicy Ośrodka Twórczej Interwencji z  Krakowa.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny szkolenia, zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu osobiście lub oddelegowanie osoby dokonującej sprzedaży napojów alkoholowych.

Szkolenie jest bezpłatne.PROGRAM   SZKOLENIA   DLA    SPRZEDAWCÓW   ALKOHOLU

Nieletnim NIE !
 
* Konsekwencje prawne sprzedaży alkoholu niezgodnie z zezwoleniem;
* Organa uprawnione do przeprowadzania kontroli;
* Warunki sprzedaży alkoholu;
* Organizacja stoiska;
* Wpływ alkoholu na młody organizm;
* Wpływ wczesnej profilaktyki na kształtowanie postaw młodego pokolenia
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;
* Badania – dane procentowe, wskaźniki w Europie i w Polsce
* Dyskusja

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.