Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Popiół – jak z nim postępować i w czym oddawać?

W związku z trwającym sezonem grzewczym i sygnałami od firmy odbierającej z terenu miasta odpady komunalne, przypominamy, jak należy postępować z popiołem.
 
Firma odbierająca odpady komunalne od mieszkańców Skarżyska-Kamiennej kilkakrotnie sygnalizowała do Urzędu Miasta, że mieszkańcom zdarza się przygotować popiół w sposób uniemożliwiający odbiór tej frakcji odpadów (np. przy wykorzystaniu wiader lub niewytrzymałych, pękających w trakcie podnoszenia worków).
 
Dlatego przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna, popiół należy gromadzić w odpowiednio wytrzymałych workach lub w pojemnikach koloru SZAREGO. W Regulaminie zapisano również, że konstrukcja pojemników na odpady powinna umożliwiać ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów albo hydraulicznym dźwigiem samochodowym.
 
Przypominamy jednocześnie, że popiół w zabudowie jednorodzinnej w okresie od kwietnia do października odbierany jest raz miesiącu, a w okresie od listopada do marca - co 2 tygodnie, natomiast w zabudowie wielorodzinnej - raz w miesiącu.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.