Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Będzie konkurs na stanowisko dyrektora MCK

W związku ze złożeniem przez dotychczasową dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku wniosku o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, od 5 lutego obowiązki dyrektora jednostki pełni pani Grażyna Majewska. Wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na to stanowisko. Informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.
 
Grażyna Majewska, która przez wiele lat kierowała miejskimi jednostkami oświatowymi, obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Kultury będzie pełniła do czasu wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.