Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Skarżysko na wysokim 11 miejscu na liście rankingowej – ubiegamy się o pieniądze na rozwój miasta

Nasze miasto stara się o dofinansowanie z Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Po ocenie ekspertów wniosek z naszego miasta znalazł się na wysokim miejscu listy rankingowej.
 
Do programu zgłoszono 213 zarysów projektów. Na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających podjęto decyzję o wyborze 54 zarysów projektów do II etapu naboru. Na liście tej – na 11 miejscu – znajduje się projekt złożony przez Skarżysko-Kamienną.
 
- Otwiera to przed nami drogę do ubiegania się o dofinansowanie, które maksymalnie może wynosić nawet 10 mln euro – informuje prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig. - Znalezienie się na liście rankingowej, do tego na tak wysokim miejscu, już jest dużym sukcesem. Przed nami teraz wytężona praca nad stworzeniem szczegółowej koncepcji – podkreśla prezydent.
 
Skarżysko jest jednym z 4 świętokrzyskich miast, które znalazły się na liście rankingowej. Na pozycji 5 znalazł się projekt z Ostrowca Świętokrzyskiego, wniosek ze Starachowic znajduje się na 31 miejscu, a Buska Zdroju – na miejscu 50.
 
Zastępca prezydenta Skarżyska-Kamiennej, Andrzej Brzeziński dodaje, że dofinansowanie w projekcie wynosi do 100%.
 
- Gdyby naszemu miastu udało się przejść kolejny etap, oznaczałoby to, że pozyskalibyśmy kwotę do 40 mln złotych na zadania inwestycyjne i nie tylko – podkreśla Andrzej Brzeziński.
 
Założeniem programu „Rozwój Lokalny” jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu strategicznego, zintegrowanego i kompleksowego zarządzania miastem, zmierzającego do poprawy sytuacji mieszkańców.
 
W zarysie projektu przedstawiona została koncepcja rozwoju Skarżyska. „Przywrócenie dawnej funkcji miasta, jako dużego ośrodka przemysłowego, jest obecnie niemożliwe i niepożądane z uwagi na strukturę demograficzną i trendy gospodarcze. W związku z tym celem głównym projektu jest stopniowa transformacja z pozycji miasta średniego, niedostosowanego do sytuacji społeczno - gospodarczej, w miasto mniejsze, przyjazne szczególnie seniorom i młodzieży, atrakcyjne gospodarczo dla sektora MŚP jako sprawnie zarządzane i prowadzące dialog z mieszkańcami” - czytamy we wniosku.
 
Znalezienie się na 11 miejscu na liście oznacza także, że Skarżysko zdobyło 100 tys. złotych m.in. na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych, wprowadzenie systemu zapowiedzi głosowych w autobusie najczęściej użytkowanym przez seniorów, czy organizację miejskich rozgrywek integracyjnych w bule.
 
Uwzględnienie Skarżyska na liście rankingowej, a więc przejście do kolejnego etapu oznacza intensywne prace nad opracowaniem kompletnej propozycji projektu przy wsparciu ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Organizatorzy przewidują, że ten etap potrwa minimum pół roku. Dofinansowanie otrzyma między 15 a 20 samorządów.
 

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.