Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Mniejsza opłata adiacencka

Rada Miasta obniżyła stawkę procentową opłaty adiacenckiej z 7 do 5%. Przypomnijmy, że opłata adiacencka ponoszona jest przez właścicieli nieruchomości w przypadku podwyższenia wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej.
 
Decyzja w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej zapadła na minionej sesji Rady Miasta. Opłata została obniżona z 7% do 5%. Taka stawka stanowi kompromis pomiędzy różnymi propozycjami obniżenia opłaty składanymi przez radnych.
 
W uzasadnieniu podjętej jednogłośnie uchwały napisano m.in. „Inwestycje w infrastrukturę techniczną ze względu na możliwości budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej są realizowane w ograniczonym zakresie, a naliczanie opłaty adiacenckiej przynosi niewielkie wpływy do budżetu, jednocześnie powodując opór mieszkańców.
Wprowadzenie stawki na poziomie 5% pozwoli uniknąć zakwestionowania uchwały przez organ nadzoru (ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej na poziomie 5% nie jest rezygnacją ze źródła dochodów gminy określonego w ustawie, nie stoi też w sprzeczności z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Dyskusja, która odbyła się nad poprzednim projektem uchwały, który zakładał obniżenie stawki opłaty do 2,5% pozwoliła na zbliżenie stanowiska radnych popierających oraz sprzeciwiających się poprzedniemu projektowi. Obecny projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obu stron”.
 
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.