Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Podpisaliśmy umowę

Po prawie trzyletnim okresie starań o przyznanie dofinansowania inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku–Kamiennej”, w dniu 6 maja 2008 r. Prezydent Miasta Roman Wojcieszek przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Magdaleny Grzmil podpisał umowę z NFOŚiGW dzięki, której możliwe będzie dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Jest to bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski pochodząca z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie szacowany koszt realizacji projektu wynosi 1.023.057 EUR. W umowie znalazło się zastrzeżenie, że poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. nie więcej niż 860.399 EUR.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie stolarka okienna oraz wykonane zostanie ocieplenie ścian. Ponadto wykonawca wybrany w drodze przetargu dokona przebudowy instalacji centralnego ogrzewania.

Projekt dotyczy robót realizowanych w ZSP nr 1, Przedszkolu Publicznym Nr 16 oraz Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej.

Gmina Skarżysko–Kamienna otrzymała już zaliczkę na poczet realizacji Projektu. Faktyczne koszty wykonania termomodernizacji powinny być znane pod koniec maja br., po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie robót oraz po podpisaniu umowy z wykonawcami.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.