Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja na temat badań ankietowych

Urząd Statystyczny w Kielcach informuje, że na terenie województwa świętokrzyskiego – w losowo wybranych gospodarstwa domowych i rolnych - realizowane są badania ankietowe. Urząd Statystyczny prosi mieszkańców o współpracę z ankieterami i zapewnia, że zebrane w trakcie wywiadów ankieterskich informacje są poufne i wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych.
 
Ankieterzy kontaktują się z respondentami osobiście – telefonując lub odwiedzając ich w domach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową i ma obowiązek wylegitymować się na prośbę respondenta. Posiada również upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych z podpisem dyrektora i pieczęcią Urzędu Statystycznego.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.