Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Bezpłatne przejazdy dla działaczy antykomunistycznych i osób represjonowanych

W życie weszła nowa ulga gminna na przejazdy autobusami MSK w Skarżysku, uprawniająca do bezpłatnych przejazdów osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
 
Przypomnijmy, że dokumentem poświadczającym uprawnienie jest legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 
Poniżej wykaz wszystkich grup uprawnionych do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Skarżysku-Kamiennej.
 
Uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej
w Skarżysku-Kamiennej oraz sposób dokumentowania uprawnień /ulga gminna/
 
Osoby uprawnione
 
Podstawa uprawnienia
/dokument poświadczający uprawnienia/
 
 
Niepełnosprawni z orzeczonym o znacznym stopniu niepełnosprawności
oraz opiekun niepełnosprawnego podróżującym w bezpośrednim sąsiedztwie
 
 
Legitymacja osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds. Orzekania
o stopniu niepełnosprawności i osoba pełnoletnia wskazana podczas przejazdu
 
 
 
Niewidomi i ich przewodnicy
 
Legitymacja wydana przez Polski Związek
Niewidomych i osoba wskazana podczas przejazdu
 
 
Dzieci do 4 lat
 
 
Ustne oświadczenie opiekuna
 
 
Osoby, które ukończyły 75 rok życia, tylko na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
 
 
Dokument stwierdzający wiek i tożsamość pasażera
 
 
Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej

 

 
---------------
 
 
Honorowi dawcy krwi, którzy oddali ilość litrów krwi określoną w obowiązujących przepisach
 
Legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia wraz z dowodem osobistym
 

 

Osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
 
Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.