Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Nabór do konkursu dotacyjnego „Niepodległa 2019”

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.
 
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
• Festiwale, koncerty, spektakle
• Rekonstrukcje historyczne
• Wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
• Projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy
• Wystawy wraz z katalogami
 
Nabór do konkursu „Niepodległa 2019” trwa do 26 marca do godziny 15:59.
 
Wysokość dofinansowania wynosi od 10 tys. do 100 tys. złotych. Budżet naboru to 8 mln zł.
 
Regulamin programu dotacyjnego oraz instrukcja składania wniosku dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl w zakładce DOTACJE.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.