Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Bezpłatne przejazdy dla działaczy antykomunistycznych i osób represjonowanych

Osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych będą mogły korzystać w Skarżysku z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej. Nowa ulga gminna została wprowadzona uchwałą Rady Miasta podjętą na minionej sesji, a zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego (o dokładnej dacie wejścia w życie będziemy informowali).
 
Zgodnie z podjętą 20 lutego przez Radę Miasta uchwałą, uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Skarżysku-Kamiennej będą przysługiwały nowej grupie – mowa o osobach o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a dokumentem poświadczającym uprawnienie będzie legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.