Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

VI Sesja Rady Miasta – porządek obrad

W środę, 20 lutego o godzinie 8.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się VI w tej kadencji Sesja Rady Miasta.
 
Porządek obrad
VI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 20 lutego 2019 r., godz. 8.45
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2) zmiany uchwały Nr XXXVI/20/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej;
3) oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Asfaltowej
4) zmiany Uchwały Nr XXII/29/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna;
5) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
6) wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" w Skarżysku-Kamiennej;
7) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" w Skarżysku-Kamiennej;
5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.