Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Poniżej przedstawiamy harmonogramy rekrutacji do skarżyskich publicznych szkół podstawowych oraz publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych szkół podstawowych w Skarżysku-Kamiennej
na rok szkolny 2019/2020

 


Lp.


Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej


Bez postępowania rekrutacyjnego

Dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami

do 01.04.2019r.

od 24.05. do 30.05. 2019r.

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków

do 04.04.2019r.

do 04.06.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

do 12.04.2019r.

do 18.06.2019r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 18.04.2019r.

do 21.06.2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 23.04.2019r.

do końca sierpnia

Terminy odwołań

1.

Złożenie wniosku przez rodzica do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

do 20.05.2019r.

do 24.06.2019r.

2.

Sporządzenie uzasadnienia przez komisję odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

do 23.05.2019r.

do 28.06.2019r.

3.

Złożenie odwołania do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 30.05.2019r.

do 08.07.2019r.

4.

Odpowiedź dyrektora na wniosek rodzica

do 06.06.2019r.

do 15.07.2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych po odwołaniach

do 13.06.2019r.

do 22.07.2019r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli w Skarżysku-Kamiennej
na rok szkolny 2019/2020

 


Lp.


Rodzaj czynności


Termin
 

 1.

Składanie przez rodziców wniosków wraz z załącznikami

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

do 14.03.2019 r.

do 04.03.2019 r.

 2.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych przez rodziców

do 29.03.2019 r.

 3.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – pierwszy etap rekrutacji dzieci zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

01.04.2019 r.

4.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – drugi etap

09.04.2019 r.

5.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – dla kandydatów niebędących mieszkańcami Gminy

11.04.2019 r.

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

11.04.2019 r. do godz. 1400

7.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata, woli przyjęcia dziecka do przedszkola

12.04. – 18.04.2019 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19.04.2019 r.

 9.

Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

tj. 20-25.04.2019 r.

10.

 Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia  złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

12.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

13.

Prezydent wskazuje miejsca dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola, dla których gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego

 do 13 czerwca 2019 r.

14.

Postępowanie uzupełniające

18.06.2019 r. - 29.08.2019 r.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.