Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Harmonogram dyżurów wakacyjnych przedszkoli w 2019 roku

Ustalony został harmonogram dyżurów wakacyjnych na 2019 rok dla skarżyskich przedszkoli. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie dziecka do dyżurującego przedszkola od 1 do 30 kwietnia. Przypominamy, że wnioski składa się w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza na co dzień.
 
Ustalono dyżur wakacyjny w 2019 roku dla następujących przedszkoli publicznych:
w okresie 1.07.2019 r. – 31.07.2019 r.
1) Przedszkole Publiczne Nr 16, ul. Spółdzielcza 18;
2) Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Wandy Chotomskiej, ul. Rynek 63;
 
w okresie 1.08.2019 r. – 31.08.2019 r.
1) Przedszkole Publiczne Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Sportowa 34;
2) Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Książęca 149;
 
Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny rodzice będą mogli składać od 1 do 30 kwietnia 2019 r. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.