Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Oświadczenie

W związku z krzywdzącymi dla skarżyskiej oświaty informacjami, przedstawianymi dzisiaj (26 października) w czasie konferencji przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości pragniemy wyrazić stanowczy i kategoryczny sprzeciw wobec takich działań oraz używania opartej na kłamstwie argumentacji, iż Gmina nie dba w należyty sposób o oświatę.
 
W związku z taką dezinformacją czuję się w obowiązku wyjaśnić i przypomnieć, iż na początku obecnej kadencji w mieście przeprowadzona została reorganizacja sieci skarżyskich placówek oświatowych, dzięki czemu sieć została optymalnie dostosowana do aktualnych potrzeb, co pozwoliło także bez negatywnych konsekwencji dla dzieci i młodzieży wdrożyć w mieście w późniejszym etapie, wprowadzoną przez rząd, reformę edukacji. Wspomniana przez środowisko PiS Szkoła Podstawowa nr 9 w Skarżysku-Kamiennej nie została – jak to przedstawiono w czasie konferencji – zamknięta, lecz została przejęta do prowadzenia przez Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe. Cenimy sobie bardzo dobrą współpracę ze wspomnianym Stowarzyszeniem, które w naszej ocenie prowadzi szkołę bez zarzutu. Gmina przekazuje także Stowarzyszeniu dotacje na prowadzenie szkoły.
 
Pragnę jednocześnie podkreślić, iż wymownym przykładem troski skarżyskiego samorządu o oświatę jest prowadzona w tym roku termomodernizacja sześciu placówek – szkół i przedszkoli na terenie miasta. Inwestycja ta prowadzona była przez Gminę przy udziale dofinansowania z RPO województwa świętokrzyskiego. Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie do termomodernizacji kolejnych budynków użyteczności publicznej, w tym następnych budynków oświatowych, między innymi wspomnianej już Szkoły Podstawowej nr 9. Inwestujemy też w bieżące remonty w szkołach, modernizujemy place zabaw.
 
Mając na względzie dobro miasta, a więc także dzieci i młodzieży ze skarżyskich szkół i przedszkoli, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zamierzamy nadal z troską i pełną odpowiedzialnością podchodzić do spraw związanych z oświatą. Wyrażam więc stanowczy sprzeciw wobec prób wprowadzania mieszkańców miasta w błąd.
 
Prezydent Skarżyska-Kamiennej
Konrad Krönig

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.