Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

I sesja Młodzieżowej Rady Miasta

25 października odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta III Kadencji. Przypomnijmy, że wybory do Młodzieżowej Rady Miasta odbywały się we wrześniu, a mandat otrzymało 12 osób. Na pierwszej sesji radni złożą ślubowanie, a także wybiorą przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.
 
Porządek
I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej III Kadencji
25 października 2018 r., godz. 15.00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.
3. Ślubowanie radnych.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór sekretarza obrad:
- zgłoszenie kandydatur
- powołanie komisji skrutacyjnej
- przeprowadzenie głosowania
- odczytanie uchwały
7. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej:
- zgłoszenie kandydatur
- powołanie komisji skrutacyjnej
- przeprowadzenie głosowania
- odczytanie uchwały
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta prowadzenia obrad.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej:
- zgłoszenie kandydatur
- powołanie komisji skrutacyjnej
- przeprowadzenie głosowania odczytanie uchwały
10. Zakończenie obrad.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.