Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

LXII sesja Rady Miasta

W piątek, 12 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta. 
 
Porządek  obrad
LXII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 12 października 2018 r. godz. 08.45
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
 
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok.
2) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018 – 2031.
3) Zmiany Uchwały Nr XLVII/118/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r . w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2018.
4) Zmiany Uchwały Nr LXI/74/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
5) Oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej.
 
5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.

 

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.