Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Od nowego roku brak opłaty za posiadanie psa

Rada Miasta, na wniosek prezydenta, przyjęła uchwałę likwidującą obowiązek wnoszenia opłaty od posiadania psa. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.
 
Opłata za posiadanie psa została w naszym mieście wprowadzona w 2008 roku. Po 10 latach została zlikwidowana.
 
- Podejmując taką decyzję, kierowałem się faktem, iż koszty zbiórki przerastają wpływy z tego tytułu – wyjaśnia prezydent Skarżyska, Konrad Krönig.
 
W uzasadnieniu podjętej 27 września uchwały napisano m.in.: „Wśród osób, które zarejestrowały psy dużą część stanowią osoby, które z opłaty są zwolnione dzięki obowiązującym przepisom np. osoby niepełnosprawne, osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe – z tytułu posiadania jednego psa, osoby posiadające umowę adopcyjną. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż systematycznie zmniejsza się ilość zgłoszonych psów do opłaty, z ilości ok. 500 w 2015 roku spadła do 270 w 2017 roku, co przekłada się na spadek wpływów, a koszty prowadzenia rejestru i windykacji wzrastają”.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.