Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

O bezpieczeństwie miasta w Komendzie Powiatowej Policji

W sali Narad Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku  odbyła się ewaluacyjna debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ”. W jej trakcie zaprezentowano stopień realizacji wniosków z ubiegłorocznej debaty społecznej, osiągniętych rezultatów oraz sposobu realizacji postulatów zgłoszonych przez społeczeństwo. Celem debaty było również zdiagnozowanie aktualnych potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności w obszarze bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, samorządowcy z terenu powiatu skarżyskiego, przedstawiciele podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa, przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych i Rad Osiedlowych oraz lokalna społeczność.

Obecna na spotkaniu dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Katarzyna Michnowska-Małek podziękowała policji za dotychczasowe działania względem dopilnowania bezpieczeństwa na placu Staffa, m.in. poprzez zwiększenie liczby patroli w tych okolicach w godzinach wieczornych. MCK korzysta również z usług dodatkowej ochrony, w dopilnowanie porządku angażuje się również Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego działające w Urzędzie Miasta.

Podczas spotkania głos zabrał również kierownik wspomnianego Biura, Robert Pajek, , który przedstawił sposób realizacji zgłaszanych postulatów w 2017 roku dotyczący dzików na osiedlu Bzinek oraz działalności strzelnicy  w rejonie Bernatki w Skarżysku-Kamiennej. 

Na podstawie przekazanych spostrzeżeń zostaną wypracowane kolejne wnioski i przedsięwzięcia do realizacji.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.