Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ważne informacje dla kombatantów

 
Szanowni Kombatanci
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zwrócił się do skarżyskiego samorządu z prośbą o rozpowszechnienie informacji ważnych dla kombatantów i osób represjonowanych, dlatego też proszę o uważne zapoznanie się z poniższym komunikatem oraz do korzystania z oferowanych możliwości wsparcia.

Prezydent Skarżyska-Kamiennej

Konrad Krönig

 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że kombatanci i inne osoby uprawnione, znajdujące się w trudnej sytuacji, mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej i szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.kombatanci.gov.pl.
 
Ponadto Urząd przypomina, że – zgodnie z art. 18 ustawy z 24 stycznia 1991r. o kombatantach..., kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów. Od 9 listopada 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o pomocy społecznej, dzięki którym samorządy mają prawo zwolnienia Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP z opłat za pobyt w DPS-ie bez konieczności spełnienia warunków ustawowych. Sam fakt przynależności do Korpusu Weteranów RP jest wystarczającą podstawą do zastosowania zwolnienia z opłat. Zwolnienie jest możliwe na wniosek lub z urzędu, całkowicie lub częściowo.
 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kontynuuje porozumienie z Centralnym Ośrodkiem Sportu, na mocy którego członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP będą mogli wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie, Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale. Dzięki zawartemu porozumieniu Weterani będą mogli korzystać z Ośrodków na specjalnych, preferencyjnych warunkach.
 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuje ustawę z 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych – osoby uprawnione na podstawie tej ustawy mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegółowe informacje na temat ubiegania się o status działacza opozycji i osoby represjonowanej i zasad udzielania pomocy pieniężnej dostępne są na stronie www.kombatanci.gov.pl.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.