Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Znamy harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

7 maja ruszy przyjmowanie od mieszkańców propozycji inwestycji i zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Projekty będą przyjmowane do 29 czerwca. Pula pieniędzy w budżecie obywatelskim na 2019 rok wynosi 400 tysięcy złotych. Zrealizowane będą co najmniej 4 projekty, które wybrane zostaną przez mieszkańców w głosowaniu.
 
Harmonogram konsultacji budżetu obywatelskiego na 2019 rok:
  • od 7 maja do 29 czerwca 2018 roku – składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 rok
  • od 2 do 6 lipca 2018 roku – weryfikacja zgłoszonych propozycji pod względem formalnym
  • od 9 do 20 lipca 2018 roku – ocena merytoryczna projektów
  • od 23 do 27 lipca 2018 roku – opracowanie ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców
  • do 31 lipca 2018 roku – podanie przez prezydenta miasta do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie oraz listy projektów odrzuconych
  • od 3 do 16 września 2018 roku – głosowanie na zweryfikowane projekty
  • od 17 do 21 września 2018 roku – przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania
  • do 15 listopada 2018 roku – ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.
Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2019 roku.
 
Przypominamy, że propozycje inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego należy składać na specjalnych formularzach, wraz z wymaganymi załącznikami, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub też przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Budżet Obywatelski”.
 
NOWOŚCI W BUDŻECIE OBYWATELSKIM
Przypomnijmy, że po zmianach w regulaminie budżetu obywatelskiego, w tej edycji zrealizowane zostaną 4 projekty o wartości do 100.000 zł każdy (lub więcej projektów o mniejszej wartości). Doprecyzowano również zapisy dotyczące list poparcia dla projektu - jeżeli projekt będzie realizowany na terenie więcej niż jednego osiedla niezbędne jest, aby co najmniej 50 % z osób podpisujących listę poparcia było zameldowanych na osiedlach, na terenie których realizowany byłby ten projekt. Do wniosku należy dołączyć także kosztorys oraz mapę obejmującą teren, na którym projekt miałby być zrealizowany. Kolejną, istotną zmianą jest możliwość dokonania zmian we wniosku przez wnioskodawcę na etapie oceny merytorycznej. Zmiany będą mogły dotyczyć ograniczenia zakresu rzeczowego (w przypadku gdyby realizacja całości nie mieściła się w kwocie przeznaczonej na realizację jednego projektu) lub doprecyzowania opisu zadania.
 
DO POBRANIA:
Zarządzenie w sprawie harmonogramu konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
 
Regulamin Budżetu Obywatelskiego
 
Formularz zgłoszeniowy PDF  |  DOC

 

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.