Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sesja Rady Miasta

W czwartek, 19 kwietnia o godzinie 14.30 w Urzędzie Miasta odbędzie się LIII Sesja Rady Miasta.
 
 
Porządek obrad
LIII Sesji Rady Miasta Skarżyska–Kamiennej
w dniu 19 kwietnia 2018 r. godz. 14.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
 
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018 – 2031,
3) podziału miasta Skarżyska – Kamiennej na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
4) oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Paryskiej.
5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.