Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Miasto po raz kolejny wspiera Komendę Powiatową Policji

Prezydent miasta, Konrad Krönig otrzymał dzisiaj podziękowania od komendanta powiatowego Policji w Skarżysku za pomoc w zakupie psa i stroju pozoranta, który posłuży dalszemu szkoleniu zwierzęcia. W spotkaniu udział wziął również przewodnik psa, który opowiedział m.in. o tym, jak wygląda praca psa w policji.

 

 

 

 

 

Zakup zwierzęcia oraz stroju pozoranta został dofinansowany w 50% przez gminę Skarżysko. Pozostałą część pokryła Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. Pies przeszedł intensywne szkolenie i już rozpoczął pracę, a w czasie dzisiejszego spotkania w Urzędzie Miasta zaprezentował swoje umiejętności i wzorową współpracę z opiekunem.
 
W trakcie dzisiejszego spotkania komendant powiatowy Policji w Skarżysku, insp. Tomasz Śliwiński podziękował prezydentowi miasta, Konradowi Krönigowi za otrzymywane wsparcie. Prezydent zadeklarował zaś dalszą współpracę i wspieranie działalności mundurowych na rzecz bezpieczeństwa w mieście kolejnymi dofinansowaniami.
 
Część pieniędzy zaoszczędzonych po likwidacji Straży Miejskiej jest sukcesywnie wykorzystywana na wspieranie obszarów bezpieczeństwa i porządku publicznego – obok inwestycji w rozwój miejskiego monitoringu, przekazywane są także dotacje dla skarżyskiej policji. Od 2016 roku gmina Skarżysko przekazała na rzecz Komendy Powiatowej Policji kwotę ponad 140 tysięcy złotych, z czego zostały sfinansowane między innymi dodatkowe służby ponadnormatywne na terenie miasta, w części sfinansowany został zakup specjalistycznego pojazdu wykorzystywanego podczas różnego rodzaju zdarzeń drogowych, zakupiono także materiały i nagrody w licznych konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowano zakup psa i stroju pozoranta.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.