Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Za nami LI sesja Rady Miasta (VIDEO)

Dzisiaj w Patio Miejskiego Centrum Kultury odbyła się LI sesja Rady Miasta. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i przyjęciu porządku obrad, a także protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta, sprawozdanie z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił jego zastępca Krzysztof Myszka. Kolejnym punktem były interpelacje i zapytania radnych.

Kilku radnych, m. in. Rafał Lewandowski, Mikołaj Kwaśniak, Konrad Wikarjusz, Mariusz Bodo pytali o sytuację dotyczącą zimowego odśnieżania ulic w ostatni weekend, kiedy to mieliśmy do czynienia z powrotem zimy.

 

- Nie uchylamy się od odpowiedzialności, ale trzeba pamiętać, że za odśnieżanie w mieście odpowiedzialne są również Starostwo Powiatowe, wspólnoty, Spółdzielnia Mieszkaniowa – mówił prezydent Konrad Kronig.

- Nie twierdzę, że wszystko było idealne, sam jeździłem w sobotę po Skarżysku i gdy tylko widziałem nieodśnieżony gminny odcinek drogi, telefonowałem do odpowiedzialnych za odśnieżanie firm. Sytuacja byłaby łatwiejsza do opanowania, gdyby był jeden zarządca dla wszystkich dróg. Wiedzieliśmy i uczulaliśmy właścicieli firm o zbliżających się intensywnych opadach śniegu – dodawał zastępca prezydenta Skarżyska Andrzej Brzeziński.

Radny Juliusz Bilski pytał, czy szkoła w Skarżysku Książęcym będzie zakwalifikowana do drugiego etapu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

- Szkoła będzie uwzględniona w drugim etapie, czekamy obecnie na środki na kilka zaplanowanych termomodernizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego – odpowiadał prezydent Kronig.

Radny Marek Gąska interpelował w sprawie scalenia działek blisko przedszkola, sklepu na osiedlu Kamienna.

- Teren jest zakrzaczony, wyprowadzane są psy. Czy jakieś czynności w sprawie zagospodarowania tego gruntu zostały podjęte ?

- Jest to teren duży, przekracza 4 hektary, już w 2013 roku został przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Jednak przed przystąpieniem do procedury przetargowej, gmina musi dokonać szeregu działań dotyczących m,in, kwestii właścicieli bądź spadkobierców. Dopóki nie zakończą się te procedury, nie możemy podjąć żadnych działań dotyczących podziału tego terenu, a w dalszej perspektywie jego zagospodarowania – odpowiadał naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Roman Szapsza.

Radny Adam Ciok pytał o termin rozpoczęcia modernizacji ulicy Chłodnej.

- Gdy tylko do gminy wpłyną środki, rozpoczniemy procedurę przetargową, w celu wyłonienia wykonawcy – mówiła Monika Kocia, kierownik Biura Rozwoju Miasta.

Kolejne zapytanie radnego Adama Cioka dotyczyło terminu rozpoczęcia pozimowego sprzątania miasta

- Akcje rozpoczniemy, gdy tylko na dobre stopnieją śniegi. Przy tej okazji warto pamiętać o lokalnym patriotyzmie i nie zaśmiecaniu własnego miasta, ponieważ bałagan, który sprzątamy sam się nie zrobił – mówił prezydent Konrad Kronig.

Radny Adam Ciok wspomniał również o zbliżających się Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej, w aspekcie tego, czy powstanie Strefa Kibica w różnych rejonach miasta.

- Myślę, że taka strefa powstanie, tym bardziej, że ostatnio spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem ze strony mieszkańców Skarżyska – mówił Konrad Kronig.

Przewodniczący Rady Miasta Leszek Golik w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia inwestycji na Bernatce pytał czy jest rozważana budowa alternatywnej drogi. Jeśli inwestycja dojdzie do skutku pojawi się bardzo dużo turystów, ulica Paryska nie podoła takiemu ruchowi.

– Wdrażamy procedurę z wyłonieniem wykonawcy, który opracuje koncepcje budowy drogi Łąkowej, która odciąży ruch z ulicy Paryskiej i będzie wiązać się z wjazdem na zmodernizowaną siódemkę – mówiła Monika Kocia, kierownik Biura Rozwoju Miasta.

Radny Jacek Ciepiński pytał o sytuację finansową MKS.

- Nie mamy nic do ukrycia. Dokumenty nie są tajne. Możemy dyskutować o sytuacji w spółce – odpowiadali prezydenci.

Radny pytał również o przyznane przez prezydenta nagrody w Urzędzie Miasta.

– Jedni powiedzą że nagrody są wysokie, inni przeciwnie, nagradzanie pracowników to jest moja wyłączna kompetencja – odpowiadał prezydent Konrad Kronig, podając jednocześnie przykłady innych gmin, w których wysokość nagród była znacznie wyższa.

Radny Mariusz Bodo pytał o kwestie wprowadzenia elektronicznych dzienników w szkołach gminnych.

– Jest to planowane w ramach rozwoju e-usług, będzie wdrażane niebawem – odpowiadał prezydent.

- Otrzymamy 4,5 miliona złotych na wdrażanie programu. Po przeprowadzeniu procedur wprowadzimy dziennik elektroniczny, ale również korespondencję z rodzicami. Czekaliśmy, aby kompleksowo wprowadzić wszystkie zaplanowane zmiany w jednym terminie – dodawał zastępca prezydenta Krzysztof Myszka.

Radny Marcin Piętak zwrócił uwagę na rządowy program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Dzięki programowi udało się dofinansować remonty kilku ulic na terenie Skarżyska, a teraz pojawiła się możliwość starania się o kolejne środki, ponieważ premier RP zwiększył środki na ten cel, kwota dotacji będzie zwiększona.

– Nasi przedstawiciele będą na spotkaniu z wojewodą w poniedziałek., Będziemy analizować i w miarę możliwości starać się o dodatkowe środki – mówił prezydent Konrad Kronig.

Radny Konrad Wikarjusz zasugerował, że jeśli nie do końca sprawdzają się wyłonione w przetargach firmy odpowiedzialne za zimowe odśnieżanie dróg, może warto pomyśleć o stworzeniu własnej komórki zajmującej się tą kwestią np. w MUK. Radny pytał również, czy w tym roku będzie utrzymana ochrona na placu Staffa.

- Tak jak przed rokiem zadbamy o bezpieczeństwo na placu Staffa, będzie ochrona, patrole policyjne, jest również monitoring – odpowiadała dyrektor MCK, Katarzyna Michnowska-Małek

Radny Artur Mazurkiewicz ponownie apelował o zamontowanie świateł na przejściu dla pieszych przy ulicy warszawskiej łączącym główną część osiedla ze szkołą.

- W związku z inwestycją, na S7 nasilił się ruch, który zagraża okolicznym przechodniom, zwłaszcza dzieciom.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z GDDKiA, w której kompetencji leży ewentualny montaż świateł. Apelujemy i monitorujemy ten temat, wiedząc jak ważna jest to kwestia – odpowiadał Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta miasta.

Radny Piotr Brzeziński zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie możliwości budowy parkingu w okolicach ulicy Żeromskiego, gdzie działa szkoła języków obcych.

- Zdajemy sobie sprawę z tego problemu, szkoła jest zlokalizowana przy drodze powiatowej, będziemy to konsultować z powiatem – odpowiadał prezydent Kronig.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2018 – 2031;
3) wyrażenia zgody na zmianę okresu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Skarżysko – Kamienna i będącego w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego;
4) programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta w 2018 roku;
5) zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej;
6) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko – Kamienna:
7) podziału miasta Skarżyska – Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.