Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Klub Seniora "Złota Przystań" podsumowuje współpracę z MCK

W dniu 20 lutego 2018 roku odbyło się zebranie zdawczo-wyborcze Klubu Seniora „Złota Przystań”, działającego przy Miejskim Centrum Kultury. Zebrani podsumowali 4-letni okres działalności, podczas którego udało się zorganizować szereg ciekawych imprez, wieczorków, wycieczek.
 
 
 
Prezes „Złotej Przystani” Janusz Zieliński wraz z członkami klubu podziękowali dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Katarzynie Michnowskiej-Małek za dotychczasową owocną współpracę. Wręczyli jej bukiet kwiatów.
„Wszystkie dotychczasowe inicjatywy nie byłyby możliwe do zrealizowania bez przychylności ‘duchowego opiekuna’ naszego Stowarzyszenia, którym była, jest i myślę, że będzie Pani Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Katarzyna Michnowska-Małek” – mówi prezes „Złotej Przystani”, Janusz Zieliński.
„To Jej i pracownikom MCK zawdzięczamy tak dużą liczbę imprez zorganizowanych i osób w nich uczestniczących. Myślę, że swoją postawą i działaniem nie zawiedliśmy ich oczekiwań, a tym samym możemy liczyć na dalszą obopólną współpracę” – podsumowuje Janusz Zieliński.
„Zawsze chętnie wspierałam i będę wspierała politykę senioralną i wszystkie działania, które służą seniorom. Ze swej strony deklaruję dalszą współpracę i pomoc naszej jednostki we wszystkich podejmowanych przez Was inicjatywach” – mówiła dyrektor MCK, Katarzyna Michnowska-Małek.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.