Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Kolejne pieniądze unijne trafią do Skarżyska – tym razem do Wodociągów

Skarżyskie Wodociągi otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację programu zdrowotnego adresowanego do pracowników. Dofinansowanie wynosi ponad 370 tysięcy złotych.

 

 

 

 

Projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji skierowany jest do załogi firmy i ma na celu wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników Wodociągów. Pracownicy będą mogli korzystać z oferty zapewniającej dostęp do usług zdrowotnych, poprawienie stanu zdrowia i komfortu w wykonywaniu pracy, w tym przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i kontynuowaniu zatrudnienia.
 
Projekt będzie realizowany do 31.03.2019 roku. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest status pracownika etatowego MPWIK oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej MPWIK: www.mpwik-skarzysko.eu. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w biurze projektu w siedzibie MPWIK w Skarżysku-Kamiennej (ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna). Rekrutacja trwa do 15.02.2018 r.
 
Jak podkreśla Łukasz Żuchowski, prezes Zarządu MPWiK, skarżyskie Wodociągi są jedyną spółką komunalną z województwa świętokrzyskiego, która pozyskała środki w ramach tego konkursu. Warto też dodać, że spółka znalazła się w nielicznym gronie podmiotów w naszym województwie, które będą takie programy realizować.
 
- Realizacja projektu jest bardzo dobrym przykładem na zaangażowanie spółki w rozwój strategii społecznej odpowiedzialności biznesu i inwestowaniu w zasoby ludzkie firmy. Od pracowników branży wodociągowej oczekuje się ciągłego stanu gotowości do świadczenia pracy ze względu na pełnione dyżury oraz możliwe awarie sieci i sytuacje kryzysowe. Powoduje to duże obciążenie, dlatego cieszy mnie, że miejska spółka pozyskała środki zewnętrzne na wdrożenie programu zdrowotnego, co ma wymierny wpływ na poprawę warunków pracy w wodociągach - podkreśla prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.