Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Miasto może ponieść konsekwencje finansowe za niedociągnięcia sprzed lat

Gminie Skarżysko grozi kara finansowa za niezrealizowanie zadań z zakresu ochrony powietrza, nałożonych na miasto w 2011 roku. Pierwsze zadania zaczęto realizować dopiero w obecnej kadencji samorządowej, w 2016 roku. - Niewykluczone, że nasze miasto poniesie teraz karę pieniężną za bierność w poprzedniej kadencji – podkreśla prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig.
 
Sejmik województwa świętokrzyskiego w 2011 roku uchwalił program ochrony powietrza dla regionu, nakładając na gminy obowiązek realizowania zadań, wpływających na jakość powietrza, m.in. wymianę piecy węglowych na opalane bardziej ekologicznym paliwem, czy termomodernizację. Zgodnie z założeniami programu, nasza gmina powinna w latach 2012-2015 zrealizować zadania na łączną kwotę ponad 80 mln złotych, zaś w latach 2016-2020 wartość zadań – według narzuconych kwot – powinna wynosić ponad 100 mln zł.
W pierwszym okresie, a więc w poprzedniej kadencji, nasza gmina nie zrealizowała żadnego z zadań. Dopiero w 2016 roku, w obecnej kadencji samorządowej, w Skarżysku ruszył program dofinansowywania osobom fizycznym wymiany piecy na takie, które wykorzystują bardziej ekologiczne rodzaje paliwa niż węgiel. Gmina postarała się o dofinansowanie programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. Kolejnym krokiem było złożenie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, termomodernizacja ruszy w tym roku. Składany będzie także drugi wniosek o dofinansowanie termomodernizacji kolejnych 6 miejskich obiektów. Miasto ubiega się również o środki na projekt pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”, którego założenia również wpisują się w program ochrony powietrza.
Niestety, brak realizacji zadań w pierwszym okresie może skończyć się dla miasta karą finansową. W grudniu 2017 roku gmina była kontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie wywiązywania się z nałożonego obowiązku ochrony powietrza. Po kontroli gmina otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, które może zakończyć się karą pieniężną od 10 do 500 tysięcy złotych.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.