Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

„Stop smogowi” - urzędnicy i policja sprawdzają, czym mieszkańcy palą w piecu

Od 17 do 19 stycznia w Skarżysku trwała akcja „Stop smogowi”, prowadzona przez Urząd Miasta w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Skarżysku-Kamiennej. Skontrolowano około 30 posesji, w kilku przypadkach skończyło się na pouczeniach mieszkańców. Zapowiadane są kolejne kontrole.
 
W ramach wspólnych działań, pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w asyście funkcjonariusza policji oraz pracownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przeprowadzili kontrolę wybranych nieruchomości w zakresie stosowanych paliw do pieców centralnego ogrzewania. Kontroli podlegała kotłownia na terenie nieruchomości oraz rodzaj stosowanego paliwa. Kontrolujący zwracali szczególną uwagę na ewentualne spalanie w piecach centralnego ogrzewania różnego rodzaju odpadów.
Kontrole przeprowadzono na terenie osiedli: Place, Bór oraz Kamienna.
Była to pierwsza tego rodzaju wspólna akcja Urzędu Miasta i Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku. Kolejne kontrole przewidywane są w lutym i marcu. Jednocześnie przypominamy mieszkańcom naszego miasta, iż za spalanie śmieci w piecach grozi mandat w wysokości 500 złotych.
 
Właściciel nieruchomości winień udowodnić na podstawie rachunku zakupu lub innego dokumentu, pochodzenie paliwa do opalania pieca, jeżeli stan pieca, komina, elementów instalacji, popiołu lub samo paliwo wzbudzą uzasadnione podejrzenie kontrolujących, co do jego jakości lub pochodzenia. W ramach akcji Urząd Miasta nie wyklucza rozszerzenia kontroli z udziałem zakładu kominiarskiego lub Straży Pożarnej.
 
Gdy dym z komina wzbudzi podejrzenia sąsiadów, mogą oni poinformować Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Policję. Funkcjonariusze mają prawo wejść na prywatną posesję i skontrolować, jakie materiały są używane do palenia w piecu.
 
Apelujemy do mieszkańców o poszanowanie środowiska, a także zdrowia wszystkich mieszkańców naszej gminy, poprzez dbanie o jakość stosowanych paliw do pieców centralnego ogrzewania a także poprzez niespalanie zabronionych prawem odpadów.
 
W piecach centralnego ogrzewania zakazuje się spalania następujących rzeczy:
● plastikowych butelek, pojemników i toreb,
● zużytych opon,
● odpadów z gumy i sztucznej skóry,
● przedmiotów z tworzyw sztucznych,
● elementów drewnianych pokrytych lakierem,
● opakowań po rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, farbach i lakierach,
● papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
 
Dozwolone jest spalanie:
● papieru,
● tektury,
● drewna niezanieczyszczonego,
● odpadów z gospodarki leśnej, kory, korka,
● trocin,
● wiórów,
● ścinki,
● mechanicznie wydzielonych odrzutów z makulatury.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.