Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Raport odnośnie działań ekologicznych skarżyskich wodociągów

Od 2015 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku – Kam. zaangażowane jest w szereg akcji edukacyjnych z zakresu ekologii. Działania te skierowane są głównie do dzieci i młodzieży z gmin Skarżysko-Kamienna i Skarżysko Kościelne. Aktywność przedsiębiorstwa na rzecz lokalnych społeczności przybiera różne formy: od plenerowych imprez przez zajęcia w szkołach po wizyty najmłodszych mieszkańców miasta na terenie zakładu, gdzie uczniowie szkół podstawowych poznają na czym polega funkcjonowanie wodociągów, dowiadując się szeregu informacji i ciekawostek dotyczących działalności spółki.

Tylko w 2017 roku skarżyskie wodociągi zaangażowały się w 15 różnych przedsięwzięć mających miejsce na terenie miasta oraz gminy Skarżysko Kościelne (akcje edukacyjne były również realizowane w roku 2015 i 2016).

Podczas „Dni Skarżyska” przeprowadzono szereg zajęć edukacyjnych w szkołach, a na samym festynie na stadionie Ruchu z tej okazji MPWiK w Skarżysku przygotował własne stoisko z licznymi atrakcjami i prowadzoną tam edukacją ekologiczną. Ponadto działania prowadzone były w trakcie „Powiatowego Biegu Ekologicznego” przy Szkole Podstawowej nr 5, wakacyjnego cyklu eventów „Wodociągi w plenerze”. Wodociągi także podczas pikników i festynów na terenie Skarżyska zrealizowały „Akcję Edukację”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku przeprowadziło ewaluację dotychczasowych działań, na podstawie której uzyskano m.in. informacje:

- czy przedsiębiorstwo powinno jeszcze bardziej zaangażować się w akcje edukacyjne i promocję dobrych praktyk dotyczących ekologii,

- na ile akcje edukacyjne podnoszą świadomość na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne oraz zachęcają do przyjmowania postaw proekologicznych związanych na przykład z oszczędzaniem wody.

Zawarta w raporcie z ewaluacji wiedza posłuży skarżyskim wodociągom do ukształtowania optymalnego modelu komunikacji zewnętrznej ze społeczeństwem.

Badanie opinii wśród mieszkańców Skarżyska przeprowadzono na anonimowej grupie 500 osób, z kolei badanie wśród uczniów szkół zrealizowano na próbie celowej (82 uczniów).

Na pytanie: czy zetknęła się Pani/Pan z akcjami edukacyjnymi prowadzonymi podczas imprez masowych na terenie miasta przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ? Odpowiedzi – ze względu na płeć - rozłożyły się niemal po połowie, niezależnie od płci.

Jeżeli jednak przyjrzeć się poszczególnym grupom wiekowym, to najwięcej bo 48,6 % ankietowanych mieszkańców miasta (w grupie wiekowej 30 – 44 lata) zetknęło się z akcjami edukacyjnymi. Spory odsetek ankietowanych w wieku 18 – 29 lat to również osoby, które zetknęły się ze wspomnianymi akcjami (tj. 34, 3 %). Najmniejszy odsetek osób, które kojarzą akcję to grupa powyżej 60 lat – 5,7 % ankietowanych. Zatem z działalnością Wodociągów w tym obszarze częściej spotykają się ludzie młodzi - do 44 roku życia.

Warto dodać, że wszystkie działania edukacyjne realizowane przez skarżyskie wodociągi są kierowane głównie do młodszych grup wiekowych (dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców), a akcje organizowane w szkołach i na terenie wodociągów kierowane są tylko i wyłącznie do uczniów.

Kolejną pozytywną informacją jest fakt, że mieszkańcy miasta chcą, aby przedsiębiorstwo kontynuowało działania związane z edukacją ekologiczną w szkołach wśród uczniów. Takiego zdania jest aż 98,5 procent ankietowanych.

Mało tego mieszkańcy nie tylko chcą kontynuacji, ale nawet jeszcze większego zaangażowania i intensyfikacji w zakresie prowadzenia akcji edukacyjnych podczas imprez plenerowych, by zachęcić wszystkich do dbania o środowisko.

Oddzielną grupą, w której przeprowadzono badanie byli sami uczestnicy zajęć edukacyjnych – uczniowie.

Poproszono dzieci o opinie na temat zajęć. Aż 95,1 % dzieci odpowiedziało, że zajęcia „były ciekawe i podobały się”. Jednocześnie aż 79,2 % dzieci przyznało, iż po tych zajęciach zwracają uwagę na oszczędzanie wody i przykładają większą uwagę do troski o środowisko naturalne.

Reasumując uczniowie podobnie, jak osoby dorosłe są przekonani, że skarżyskie wodociągi powinny kontynuować misję edukacyjną poprzez włączenie w te działania kolejnych szkół. Tak uważa 95,1 % badanych dzieci.

- Cieszę się, ze nasze zaangażowanie w działania w zakresie edukacji ekologicznej spotyka się z pozytywnym odzewem mieszkańców naszego miasta, a w szczególności w tych grupach wiekowych, do których akcje edukacyjne są kierowane w pierwszej kolejności. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji pokazują, że akcję warto w dalszym ciągu kontynuować – podsumowuje Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej, Łukasz Żuchowski.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.