Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Do Skarżyska popłyną kolejne pieniądze z Unii Europejskiej. Tym razem na Skarżyską Strefę Kreatywnego Biznesu

19 stycznia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego miała miejsce uroczystość podpisania i przekazania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”. To kolejny projekt ze Skarżyska-Kamiennej, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
 

 

Umowa o dofinansowanie projektu została przekazana na ręce Prezydenta Skarżyska-Kamiennej, Konrada Kröniga przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Adama Jarubasa.
 
- Konferencje międzynarodowe, forum biznesu, inwestorzy spoza Polski  - to pokazuje, że gmina Skarżysko–Kamienna jest miejscem przyjaznym dla działalności gospodarczej. Dziś chcemy pokazać i zachęcić do tworzenia strefy aktywności gospodarczej, podejmowania wysiłków promujących województwo świętokrzyskie jako miejsca przyjaznego dla inwestycji – mówił marszałek województwa Adam Jarubas.
 
- To kolejny ważny krok dla rozwoju naszego miasta, bardzo istotny dla kreowania możliwości pobudzania przedsiębiorczości w Skarżysku i przeciwdziałania bezrobociu – podkreślił po uroczystości prezydent Konrad Krönig.
 
Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 870 tys. złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi aż 637 tys. złotych, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Wkład gminy Skarżysko–Kamienna wyniesie tylko 233 tys. złotych. 
 
W ramach projektu zaplanowano m.in. utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Działania w tym zakresie będą obejmowały remont i wyposażenie w sprzęt biurowy i komputerowy pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Legionów 122D, celem ich adaptacji na potrzeby młodych przedsiębiorców. Pomieszczenia w Skarżyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości będą udostępniane nieodpłatnie dla przedsiębiorstw typu start-up działających na terenie Skarżyska–Kamiennej. Z oferty inkubatora będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Skarżysku.
 
Nowi przedsiębiorcy i inwestorzy będą mogli także skorzystać ze szkoleń prowadzonych przez skarżyskie Centrum Obsługi Inwestora, które w imieniu gminy będzie realizatorem całego projektu.
 
Pierwsze rezultaty projektu powinny być widoczne już pod koniec 2018 roku, gdy zakończy się remont i wyposażenie pomieszczeń w biurowcu przy ulicy Legionów 122D. Realizacja projektu zakończy się na początku 2019 roku.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.