Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Bezpłatna pomoc prawna

Od 2 stycznia 2018 r. na terenie powiatu skarżyskiego działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
pl. Floriański 1, Skarżysko-Kamienna, tel. 41 39 53 055
 
Punkt czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:
Poniedziałek: godz. 8.00 – 12.00 – Adwokat: Damian Herman
Wtorek: godz. 13.30 – 17.30 – Adwokat: Amelia Nowek
Środa: godz. 9.00 – 13.00 – Radca prawny: Dorota Kuropatwa
Czwartek: godz. 13.00 – 17.00 – Adwokat: Danuta Michalczuk
Piątek: godz. 8.00 – 12.00 – Radca prawny: Maciej Pięta
 

 

Punkt w Powiatowym Urzędzie Pracy
ul. 1 Maja 105, Skarżysko-Kamienna, tel. 41 25 173 00
 
Punkt czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:
Poniedziałek: godz. 8.00 – 12.00 – Adwokat: Anna Wierzchowska
Wtorek: godz. 13.00 – 17.00 – Radca prawny: Adrian Szlachciński
Środa: godz. 9.00 – 13.00 – Radca prawny: Łukasz Fonfara
Czwartek: godz. 13.00 – 17.00 – Adwokat: Paweł Derlatka
Piątek: godz. 8.00 – 12.00 – Radca prawny: Maciej Ślusarczyk
 

 

Punkt w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18, Suchedniów tel. 41 24 43 094
Punkt jest prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach.
Radca prawny: Przemysław Ząbek, mgr prawa: Paulina Śliwińska
 
Punkt czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:
Poniedziałek: godz. 9.00 – 13.00
Wtorek: godz. 13.00 – 17.00
Środa: godz. 9.00 – 13.00
Czwartek: godz. 13.00 – 17.00
Piątek: godz. 10.00 – 14.00
 
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny,
 • lub która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • lub która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • lub która nie ukończyła 26 lat,
 • lub która ukończyła 65 lat,
 • lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty,
 • kobietom w ciąży.
 
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna:
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.