Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XLVIII sesja Rady Miasta

W czwartek, 18 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 14.00.
 
 
Porządek obrad
XLVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 18 stycznia 2018 r., godz. 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
 
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018 – 2031,
3) oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących pas drogowy ulicy Osterwy;
4) zmiany lokalizacji i zabezpieczenia pomnika Leopolda Staffa na terenie Miasta Skarżysko – Kamienna;
5) zmiany lokalizacji pomnika znajdującego się przy ul. Krakowskiej w Skarżysku – Kamiennej oraz zmianie napisu na tym pomniku.
 
5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.