Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Trwa nabór wniosków do programów stypendialnych

 
Urząd Marszałkowski informuje, że rozpoczęła się II edycja programów stypendialnych w województwie świętokrzyskim, których celem jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, którzy jednocześnie osiągają wysokie wyniki w nauce. Nabór wniosków potrwa do 10 listopada. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.
 
Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych”
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 
Projekt zakłada przyznanie 320 stypendiów dla uzdolnionych uczniów/uczennic szkół zawodowych (zasadnicze szkoły zawodowe, klasy zasadniczych szkół zawodowych, technika, ogólnokształcące szkoły artystyczne) w województwie świętokrzyskim.
 
Każdy ze stypendystów zostanie objęty przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł miesięcznie. Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.
 
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach i inne). Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium zostały zawarte w regulaminie, którego treść wraz z załącznikami są udostępnione TUTAJ.
 
Każdy ze stypendystów w ramach projektu będzie otoczony opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.
 
Każdy z nauczycieli – opiekunów stypendystów otrzyma wynagrodzenie w wys. 500 zł (brutto) za opiekę nad jednym stypendystą, przy czym opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 3 stypendystami.
 
Termin realizacji projektu: 1 września 2017 roku – 31 sierpnia 2018 roku.
 
Wartość projektu wynosi 1 688 500 złotych, z czego 85% stanowią środki UE, tj. 1 435 224,99 zł, 15% krajowe środki publiczne, w tym 10% wkład własny, tj. 168 850 zł.
 
 
Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów
i liceów ogólnokształcących”
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 
Projekt zakłada przyznanie 259 stypendiów dla uzdolnionych uczniów/uczennic gimnazjów (klas gimnazjalnych) i liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim.
 
Każdy ze stypendystów zostanie objęty przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł miesięcznie. Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.
 
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach i inne). Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium zostały zawarte w regulaminie, którego treść wraz z załącznikami są udostępnione TUTAJ.
 
Każdy ze stypendystów w ramach projektu będzie otoczony opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.
 
Każdy z nauczycieli – opiekunów stypendystów otrzyma wynagrodzenie w wys. 500 zł (brutto) za opiekę nad jednym stypendystą, przy czym opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 3 stypendystami.
 
Termin realizacji projektu: 1 września 2017 roku – 31 sierpnia 2018 roku.
 
Wartość projektu wynosi 1 367 250 złotych, z czego 85% stanowią środki UE, tj. 1 162 162,5 zł, 15% krajowe środki publiczne, w tym 10% wkład własny, tj. 136 725 zł.
 
Więcej informacji na temat obu programów znaleźć można na stronie www.stypendia.sejmik.kielce.pl
 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

bip

 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.