Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Modernizacje sieci wodociągowej w 2017 roku

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na bieżąco remontuje i modernizuje sieć wodociągową. Wszystkie prace wykonywane są we własnym zakresie przez pracowników wodociągów. W 2017 roku do połowy października wykonane zostały roboty w zakresie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

1.Wymiana rurociągu od studni nr 4 na Stacji Uzdatniania Wody w

Skarżysku-Kamiennej – długość 357 mb

2. Wymiana sieci wodociągowej od Stacji Uzdatniania Wody do ulicy Brzozowej w Skarżysku-Kamiennej - długość 357 mb

3.Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wesołej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe - długość 74 mb

W ZAKRESIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

1.Wymiana przyłączy wodociągowych w ulicy Paryskiej w Skarżysku - Kamiennej

2. 40 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach (Michałów-Rudka - 6 szt.; Skarżysko Kościelne - 6 szt.; Grzybowa Góra 27 szt.; Majków - 1 szt.) - w ramach umowy zawartej z gminą Skarżysko Kościelne

3. Budowa lub wymiana istniejących przyłączy wodociągowych w zakresie budowy całego odcinka lub wpięcia w sieć i montażu wodomierza – w ilości 75 szt.

W trakcie wykonywania jest kanalizacja sanitarna w ulicy Św. Brata Alberta - ok. 260 mb

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.