Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Nagrody i gratulacje dla pracowników placówek oświatowych

Kilkudziesięciu pracowników szkół i przedszkoli odebrało dzisiaj wyróżnienia i nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nie brakowało gratulacji, podziękowań i życzeń.

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość odbywała się w Miejskim Centrum Kultury. Gospodarzami uroczystości byli: prezydent miasta, Konrad Kronig oraz starosta skarżyski, Jerzy Żmijewski. Przedstawiciele obu samorządów, a także liczni goście, złożyli pracownikom placówek oświatowych serdeczne podziękowania, gratulacje i życzenia.
 
Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień i odznaczeń: Krzyża Zasługi, Medali za Długoletnią Służbę, Medali Komisji Edukacji Narodowej, Nagród Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Nagród Starosty Skarżyskiego i Nagród Prezydenta Skarżyska-Kamiennej.
 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 maja 2017 roku o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek wojewody świętokrzyskiego za zasługi w działalności społecznej i samorządowej BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczona została:
Renata BILSKA, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9.
 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali:
Ewa Maria GULA - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2,
Halina KUROWSKA – intendent w Zespole Placówek Oświatowych,
Piotr Władysław LEWANDOWSKIemerytowany dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego,
Alicja MAZUR – nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 16 w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Dorota Agnieszka MISIURA – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym.
 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali:
Mariusz GELAR - nauczyciel w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych,
Lidia GRZEGORCZYK – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych,
Ewa Maria KARDYŚ – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2,
Dorota KRZOWSKA – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Agata Marzanna NOWAK-WIERZCHOWSKA – nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych,
Edyta Małgorzata PUKOWSKA - nauczyciel w Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Marzena Ewa SALA – dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji,
Beata Ewa SIDOR – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Placówek Oświatowych nr 4,
Dorota WITEK – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2,
Joanna ZAGAJNA-WIATR – nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych,
Barbara Joanna ZIEMNIAK – pedagog w Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Publicznych nr 1.
 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczona została:
Katarzyna Anna KOMOŃ-SZARANIEC - nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali:
Justyna KLIMASZEWSKA-MALIK – nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych,
Michał Andrzej MAŃKOWSKI – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym,
Agnieszka Ewa MATLA – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym,
Jolanta Maria NIZIOŁEK – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Placówek Oświatowych nr 4,
Beata Irena SIUSZCZYŃSKA – nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Stefan SORBIAN – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Placówek Oświatowych nr 4.
 
Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 czerwca 2017 roku MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ otrzymali:
Katarzyna BANACZEK - zastępca dyrektora SP nr 7 w Zespole Placówek Oświatowych nr 5,
Iwona Zdzisława BAUMERT - nauczyciel w SP nr 7 w Zespole Placówek Oświatowych nr 5,
Mariusz CHYB - nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych,
Maryla CZERNILEWSKA - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Placówek Oświatowych nr 4,
Danuta JASZEWSKA - nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 6,
Mirosława LISICKA - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 4,
Justyna LISOWSKA-CZEKAJ - nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Beata MARCZAK - nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 6,
Alicja MAZUR - nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Jolanta Maria NIZIOŁEK - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 4,
Irena Wiesława ODZIMKOWSKA - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 4,
Grażyna ROKITA - nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Anna SIENIAWSKA - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 8,
Marzena SKRZYPCZAK- nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Agnieszka SOBOCHA - pedagog w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych,
Elżbieta SPADŁO - nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1,
Halina Krystyna STRADOWSKA - nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych,
Małgorzata STRÓSZCZYK - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 9,
Beata Elżbieta TROJANOWSKA - nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych,
Renata WRZEŚNIEWSKA - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych,
Małgorzata KWIATKOWSKA - nauczyciel w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych,
Małgorzata GŁOWACZ - nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Elżbieta SOCHACKA-BURYS - nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
 
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku, nagrodę ministra otrzymała:
Marzena SALA - dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.
 
Decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z 14 września 2017 roku nagrody otrzymali:
Joanna KARLIKOWSKA-MAŃKO - nauczyciel w Gimnazjum nr 2,
Jolanta Maria NIZIOŁEK - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 4,
Małgorzata Katarzyna SKUZA - nauczyciel w Gimnazjum nr 2,
Rafał SOKOŁOWSKI - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Placówek Oświatowych nr 5,
Sylwester ZASOŃSKI - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2.
 
Nagrodę Starosty Skarżyskiego otrzymali:
Jolanta BURY - I Liceum Ogólnokształcące,
Stanisław MAGIERA - I Liceum Ogólnokształcące,
Karolina BUJNOWSKA - II Liceum Ogólnokształcące,
Jarosław MOSIOŁEK - II Liceum Ogólnokształcące,
Małgorzata SOJKA - Zespól Szkół Technicznych,
Ilona MRÓWKA - Zespół Szkół Ekonomicznych,
Halina STRADOWSKA - Zespół Szkół Ekonomicznych,
Marlena CYBULSKA - Zespół Szkół Ekonomicznych,
Edyta MADEJ - Zespół Szkół Ekonomicznych,
Mariusz CHYB - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych,
Jarosław SOSNOWSKI - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych,
Katarzyna WĄSIKOWSKA - Zespół Szkół w Suchedniowie,
Aneta ŁOBODA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Monika KANIA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Anna KLIMCZAK-CIURA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Małgorzata NIEWĘGŁOWSKA-CHAŁA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Iwona MARECKA-NIEMIEC - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
Izabela JAMROZ - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2,
Małgorzata GŁOWACZ - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Anna OCHAP-TASAK - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Ewelina SKARBEK - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Alicja SALWA-PASTUSZKA - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Ewa MAJCHROWSKA - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Paweł PIOTROWSKI - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych,
Elżbieta JAROS - Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji.
 
Nagrodami Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wyróżnieni zostali:
Ewa KOPEĆ - Zespół Placówek Oświatowych,
Anna ZABORSKA - Zespół Placówek Oświatowych nr 2,
Marta PAWLAK - Zespół Placówek Oświatowych nr 2,
Renata FIEDOROWICZ - Zespół Placówek Oświatowych nr 2,
Iwona ROGALSKA - Zespół Placówek Oświatowych nr 3,
Irena ODZIMKOWSKA - Zespół Placówek Oświatowych nr 4,
Krystyna WARWAS - Zespół Placówek Oświatowych nr 5,
Elżbieta SPADŁO - Zespół Szkół Publicznych nr 1,
Bożena KWIATKOWSKA - Zespół Szkół Publicznych nr 1,
Ewa WOJTKOWICZ-MYSZKA - Zespół Szkół Publicznych nr 1,
Beata CZAJKOWSKA - Zespół Szkół Publicznych nr 1,
Aneta HARTWICH-CHOMICZ - Zespół Szkół Publicznych nr 4,
Jolanta PELOWSKA - Szkoła Podstawowa nr 8,
Jerzy GĘBSKI - Gimnazjum nr 2,
Teresa KRUPA - Gimnazjum nr 2,
Wanda MAMLA - Przedszkole Publiczne nr 1.
 
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zakończyła się występami artystycznymi młodzieży ze skarżyskich gimnazjów.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.