Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Przypominamy, jakie obowiązki ma właściciel psa

W związku z licznymi - zgłaszanymi przez mieszkańców - interwencjami i uwagami dotyczącymi nieprawidłowego postępowania z czworonogami przez ich właścicieli, przypominamy o obowiązkach, jakie spoczywają na osobach posiadających psa. Pies powinien być wyprowadzany na smyczy, jego właściciel powinien uprzątnąć po nim nieczystości, a właściciele psów agresywnych powinni pamiętać o konieczności posiadania zezwolenia.
 
Przypominamy, iż właściciel psa nie powinien pozostawiać swojego czworonoga bez nadzoru i ponosi on pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia. Pies powinien być wyprowadzany na smyczy.
 
Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych”. Przypominamy także, że psa nie wolno wyprowadzać bez smyczy na terenach leśnych. Jak mów art. 166 Kodeksu Wykroczeń: „Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany”.
 
Jeżeli w wyniku niewłaściwego nadzoru ze strony właściciela, pies zniszczy czyjeś mienie, np. porysuje karoserię auta lub zniszczy ubranie, właściciel może ponieść odpowiedzialność karną uzależnioną od wartości szkody, a w przypadku pogryzienia należy się liczyć z odpowiedzialnością przewidzianą w art. 157 par. 3 Kodeksu Karnego - inne, nieumyślne uszkodzenie ciała. Jeśli wysokość zniszczonego lub uszkodzonego mienia nie przekracza kwoty 420 zł – posiadacza spotka odpowiedzialność za wykroczenie z art. 124 Kodeksu Wykroczeń.
 
Przypominamy także o obowiązku utrzymywania porządku po swoim psie. Właściciele czworonogów zobowiązani są do sprzątania po nich, tak by wszyscy mieszkańcy mogli żyć w czystej przestrzeni miejskiej, zaś dzieci mogły się swobodnie bawić na placach zabaw i ternach zielonych. Zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r., właściciel psa zaliczanego do agresywnych, powinien posiadać zezwolenie na hodowlę lub posiadanie takiego psa. Wniosek należy złożyć do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 
Do rasy psów agresywnych – na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003r. zalicza się:
 • Amerykański pit bull terier
 • Pies z Majorki – Perro de Presa Mallorquin
 • Buldog amerykański
 • Dog argentyński
 • Pies kanaryjski
 • Tosa inu
 • Rottweiler
 • Akbash dog
 • Anatolian karabash
 • Moskiewski stróżujący
 • Owczarek kaukaski

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.