Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Biblioteka Publiczna w Skarżysku świętuje 70-lecie istnienia !

W tym roku Biblioteka Publiczna w Skarżysku obchodzi 70-lecie istnienia. Uroczyste obchody odbędą się w październiku w Miejskim Centrum Kultury.

Początki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku przypadają na późną jesień 1947 roku, kiedy to przy ul. 1-go Maja 27 , utworzono pierwszą bibliotekę. Posiadała ona wypożyczalnię i magazyn.

Początkowo powstają filie biblioteczne w szkołach podstawowych nr 1 i nr 2. W okresie powojennym, w nowych warunkach społecznych, politycznych i gospodarczych, przy szybkim rozwoju szkolnictwa i techniki, musiał nastąpić również rozwój kultury, a przede wszystkim rozwój bibliotek i czytelnictwa.

W roku 1955 utworzono filie MBP w świetlicy przy ul. Sikorskiego 10, którą następnie przeniesiono do lokalu przy ul. Kościuszki 38.

W 1959 roku Miejska Biblioteka Publiczna przechodzi pod administrację Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

Głównym ośrodkiem życia kulturalnego w tamtym czasie stał się Zakładowy Dom Kultury, wybudowany w 1958 roku i oddany częściowo do użytku tj. w części widowiskowej. Druga część klubowa i pomieszczenia do pracy z zespołami została oddana do użytku dopiero w lutym 1964 roku. Otworzono również Bibliotekę Zakładowego Domu Kultury.

Największym osiągnięciem ówczesnej Biblioteki Miejskiej było zorganizowanie czytelni popularno-naukowej z 4.000 księgozbiorem, którą otwarto w lutym 1964 roku w Zakładowym Domu Kultury. Czytelnia ta liczyła 80 miejsc. Odbywały się tam liczne spotkania autorskie, wieczory literackie i dyskusyjne oraz odczyty oświatowe.

Cały okres lat 1959-1972 to tworzenie i rozbudowa sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie miasta, uzupełnianie księgozbiorów. Było to możliwe dzięki faktowi, że biblioteki stały się jednostkami upowszechniania kultury korzystającymi ze stałej opieki i pomocy państwa.

W latach siedemdziesiątych Biblioteka przeżywała pełen rozkwit swej działalności. W roku 1972 MBP posiadała na terenie miasta 11 filii oraz czytelnię popularnonaukową. Początki lat osiemdziesiątych również były dla Miejskiej Biblioteki łaskawe.

Zamykając okres 35-lecia działalności Biblioteka osiągnęła liczbę 11 placówek filialnych, które udostępniały księgozbiór liczący 153 tys. woluminów.

W maju 1989 roku oddano do użytku mieszkańcom Skarżyska, utworzony w budynku przy ul. Sokolej 21, Oddział Audiowizualny, który posiadał zbiory specjalne – m.in. „książkę mówioną” nagraną na kasetach magnetofonowych, płyty i kasety z nagraniami muzycznymi, do nauki języków obcych, przeźrocza oraz filmy na kasetach video. Na ówczesne czasy, był to najnowocześniejszy trend w sposobach upowszechniania kultury. Sam Oddział Audiowizualny, wyposażony w specjalistyczny sprzęt do odsłuchu, okazał się pierwszą taką filią biblioteczną w całym województwie świętokrzyskim.

W latach 90-tych Biblioteka z jednej strony przeżywała kryzysowy okres w swoich dziejach, który znamionował licznymi przeprowadzkami i likwidacją filii, z drugiej zaś strony obserwowaliśmy wiele pozytywnych zjawisk.

28 lutego 1996 roku uchwałą Rady Miasta Skarżyska nadano Miejskiej Bibliotece Publicznej imię honorowego obywatela miasta – księdza profesora Włodzimierza Sedlaka. W budynku Filii nr 2 przy ul. Towarowej 20 znalazła miejsce Izba Pamięci ks. prof. Wł. Sedlaka

W 1999 roku Uchwałą Rady Powiatu oraz Rady Miasta powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej zadania biblioteki powiatowej. Odtąd też Biblioteka nosi nazwę: Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka i pełni funkcje ponadlokalne. Na mocy porozumienia miasta i powiatu, Biblioteka jest w niewielkiej części finansowana z budżetu powiatu skarżyskiego.

Od 2004 roku dyrektorem Biblioteki jest Iwona Kowaleska, dla której 70-lecie istnienia placówki to szczególne wydarzenie.

- Szanowni Państwo jest mi niezmiernie miło przygotowywać i obchodzić wraz z Państwem 70-lecie działalności biblioteki publicznej w Skarżysku-Kamiennej. Czuję się zaszczycona, że placówka kulturalna, którą mam przyjemność kierować przez ostatnie 15 lat zapisała się złotymi zgłoskami na polu upowszechniania kultury, edukacji i propagowania czytelnictwa wśród mieszkańców miasta. Cieszę się, że oferta usług bibliotecznych, którą mamy dla Państwa dostosowana jest do współczesnych czasów i do nowoczesnych technologii. Wszystko co robię wraz z kadrą biblioteczną, robimy z myślą o naszych czytelnikach. Czuję ogromną satysfakcję, że biblioteka publiczna podąża drogą postępu i nowoczesności, stara się o jak najlepsze warunki do pracy dla swoich użytkowników. A jednocześnie dostosowując się do potrzeb i ich oczekiwań, nadal niezmienną wartością pozostają książki i czytelnicy – mówi dyrektor Biblioteki Publicznej.

Od kilkunastu lat następuje szybki rozwój komputeryzacji. Biblioteka tworzy katalog komputerowy swoich zbiorów, a także prowadzi własną stronę internetową www.biblioteka24.eu na bieżąco aktualizowaną.

Biblioteka nadal rozwija się - jakościowo poprzez modernizację bazy lokalowej, sprzętu i wyposażenia, komputeryzację, zakupy książek, organizację imprez kulturalnych, kreatywność w ofercie usługowej, którą przygotowuje dla swoich użytkowników.

Biblioteka na przestrzeni lat starała się o pozyskiwanie funduszy z zewnątrz, zarówno na inwestycje jak i na swoją działalność statutową. Od roku 2004 zgodnie z programem Promocja czytelnictwa, Biblioteka otrzymuje corocznie dotacje celowe na zakup nowości.

W 2007 r. Biblioteka nasza jako jedyna w województwie świętokrzyskim udostępniła darmowy, bezprzewodowy dostęp do Internetu tzw. free hotspot. Z danych statystycznych wynika, iż cieszy się ta usługa ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców.

W latach 2006 – 2012 znacząco zmienił się wizerunek biblioteki. Postrzegana jest w środowisku jako instytucja otwarta na różne przedsięwzięcia, nowe technologie i wychodząca naprzeciw potrzebom kulturalnym jej użytkowników. Dzięki temu placówka jest licznie nagradzana.

Zdobyła tytuł : Biblioteka Roku 2005 w I edycji konkursu ogłoszonego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach, była nominowana do nagrody Biblioteka Roku w II edycji (2006), IV edycji (2009) i VI edycji (2011) ww. konkursu, zdobyła Dyplomy uznania w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” za lata: 2005, 2007, 2008, 2009, 2012

Ostatnim dużym osiągnięciem dyrektor i całej kadry bibliotecznej, którą kieruje, było zdobycie w kwietniu 2013 roku przez Iwonę Kowaleską tytułu: „Bibliotekarz Roku 2012” w VIII edycji konkursu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Jest więc co świętować - w rocznicę 70-lecia istnienia Biblioteki.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.