Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zmiana placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Od 1 października, w związku z wejściem w życie ustawy o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitalnym (tzw. sieć szpitali), nastąpiła zmiana placówek udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej. W Skarżysku nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizuje Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy.

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
 
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
 
Dyżurujący lekarz udziela porad:
  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.
 
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
 
Pełny wykaz placówek świadczących nocną i świąteczną pomoc medyczną wraz z adresami i telefonami dla pacjentów można znaleźć na stronie: http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci/komunikat-dla-pacjentow,2705.html. Strona jest aktualizowana na bieżąco.
 
Źródło: NFZ w Kielcach

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.