Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Koszty i przebieg rządowej reformy oświaty w skarżyskich placówkach

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. W tym roku jednak można mówić o dużych rewolucjach i zmianach, a wszystko to za sprawą wprowadzonej przez polski rząd reformy edukacji. Model 6-klasowej szkoły podstawowej i 3-klasowego gimnazjum, zastąpi teraz 8-klasowa podstawówka. Reforma zbiera różne opinie. Minister edukacji ją zachwala, środowiska oświatowe już niekoniecznie. Mówi się o zwolnieniach, samorządy obawiają się, że koszty reformy w głównej mierze spadną właśnie na nie.

W Skarżysku udało się przynajmniej pierwszy etap tej reformy wdrożyć jak najmniej dotkliwie i boleśnie, tak dla uczniów, jak i nauczycieli.

Udało się uniknąć zwolnień, choć w skali całego kraju, wbrew zapewnieniom minister edukacji takie mają miejsce. W Skarżysku z kosztami reformy oświaty, gmina musiała sobie poradzić sama.

- Mimo zapewnień ze strony Minister Edukacji Narodowej i pani premier, gmina nie otrzymała nawet złotówki na dostosowanie placówek do nowego systemu szkolnego. Bardzo istotne jest to, że dwa lata temu wykonując restrukturyzację placówek oświatowych, przeprowadziliśmy to w taki sposób, że dzisiejsze zmiany są mniej bolesne – mówi zastępca prezydenta Skarżyska, Krzysztof Myszka.

Dzisiaj dla prezydenta miasta, Konrada Kroniga priorytetem jest to, aby każdemu nauczycielowi zapewnić zatrudnienie.

- W związku z tym zabieramy godziny ponadwymiarowe, dajemy pracę nauczycielom. Dzięki temu praktycznie nie ma zwolnień, ale dla budżetu gminy będzie to miało takie konsekwencje, że będziemy musieli wypłacić w styczniu tzw. „czternastkę”, czyli jednorazowy dodatek uzupełniający – dodaje zastępca prezydenta miasta.

Warto również zauważyć, że w tym roku praktycznie nie było na terenie gminy placówki oświatowej, w której nie byłyby prowadzone jakieś remonty i modernizacje, czy to ze środków finansowych Urzędu Miasta, bądź wygospodarowane przez dyrekcje placówek oświatowych. Największe prace miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 3. Przeprowadzono tam odwodnienie budynku i remont dziedzińca szkolnego. W Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczęły się remonty łazienek.

- Mimo olbrzymich trudności finansowych, mimo niezrealizowanych zapewnień ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, gmina Skarżysko wywiązuje się z obowiązków jakie są na nią nałożone -konkluduje Krzysztof Myszka.

Koszty dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do wymogów reformy przedstawiają się następująco:

dostosowanie sal lekcyjnych (np. malowanie): 136.776,45 PLN

zakup nowego wyposażenia do placówek (krzesełka, ławki dostosowane do wieku dziecka): 91.830 PLN

zakup pomocy dydaktycznych: 396.900 PLN

zakup nowego sprzętu informatycznego: 187.100 PLN

planowane odprawy dla nauczycieli (art. 20 KN): 18.894 PLN

planowany miesięczny koszt dodatkowego zatrudnienia nauczycieli: 126.452 PLN

inne koszta: 227.000 PLN

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.