Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Od poniedziałku będzie można głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

W poniedziałek, 11 września ruszy głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Na liście projektów zatwierdzonych do głosowania, po weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej, znalazło się 11 projektów. Głosowanie potrwa dwa tygodnie, a głosy będzie można oddawać również przez internet.
 
Mieszkańcy Skarżyska zgłosili do Budżetu Obywatelskiego 2018 20 wniosków. Te przeszły weryfikację i ocenę, a na liście, która trafi pod głosowanie znalazło się 11 projektów. 
 
ZADANIE
NAZWA
LOKALIZACJA
(według wniosku)
Szacunkowy koszt w zł
ACTIVE PARK oś. Piłsudskiego III – wyposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w zestaw urządzeń sprawnościowych dla dzieci
Dz. Nr 33/33 (261001_1.0003.AR_21.33/33),
ul. Orkana (oś. Piłsudskiego)
50 000,00
Asfaltowe boisko – modernizacja wraz z wykonaniem oświetlenia
Działka nr 3001/1,
ul. Książęca 149
49 950,00
Bezpieczny, przyjazny i aktywny Rejów – etapowe stworzenie placu zabaw rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej
Dz. Nr 75/3 i 76/3; skrzyżowanie ulic Jana Kilińskiego i Krakowskiej
49 200,00
Bór bezpiecznie i zdrowo” III – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w urządzenia zabawowe dla dzieci, elementy małej architektury oraz elementy siłowni plenerowej
Nr działki ½ - 261001_1.0007.AR_53.1/2; osiedle Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sosnowej
50 000,00
Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu
Dz. Nr 298/10 Skarżysko-Kamienna,
ul. Żytnia/Ponurego
50 000,00
Modernizacja placu zabaw ul. Południowa
Plac zabaw dla dzieci – Skarżysko-Kamienna, ul. Południowa
45 879,00
Poprawa estetyki Osiedla Milica poprzez uporządkowanie parku wraz z budową parkingu
Działka nr 105 na terenie miasta Skarżysko-Kamienna – dziedziniec ograniczony ulicami Piłsudskiego 34, Krasińskiego 23, Prusa 15 i Prusa 13
50 000,00
Poprawienie infrastruktury siłowni plenerowej
i doposażenie placu zabaw
Osiedle Zachodnie – teren pomiędzy ulicami Staffa a Sportową
47 355,00
Przebudowa chodnika przed budynkiem Moniuszki 14
Chodnik przed budynkiem na
ul. Moniuszki 14
20 000,00
Przebudowa chodnika przy ul. Osterwy (pomiędzy ul. Szkolną i Chałubińskiego)
Osiedle Górna Kolonia – odcinek przy ul. Osterwy na długości od ul. Szkolnej do ul. Chałubińskiego
49 657,87
Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego na osiedlu Przydworcowe
Montaż kamer na latarniach ulicznych przy ulicach Zielna i Kossaka
43 300,00
 
 
Głosowanie potrwa od 11 do 24 września. Będzie można głosować w formie tradycyjnej w Urzędzie Miasta lub też przez internet. Zachęcamy do udziału w głosowaniu, ponieważ tylko i wyłącznie od mieszkańców miasta zależy, które projekty zostaną zrealizowane.
 
Zwyciężą projekty z największą liczbą głosów mieszkańców o łącznej wartości 400.000 zł.
 
 
ZASADY GŁOSOWANIA NA PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK
1. Głosowanie na projekty złożone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywa się w formie elektronicznej lub w formie papierowej.
2. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.
3. Prawo do udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego ma każdy mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
4. Osoby, które na dzień głosowania ukończyły 16, a nie ukończyły 18 roku życia mogą oddać głosy tylko w formie papierowej.
5. Oddanie głosu osób przez osoby niepełnoletnie od 16 do 18 roku życia następuje po uprzednim złożeniu pisemnej zgody opiekuna prawnego.
 
Głosowanie w formie papierowej:
1. Lokal do głosowania: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój nr 25 (parter).
2. Termin głosowania: 11-22 września 2017 r. w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 17.00.
 
 
Głosowanie w formie elektronicznej:
1. Termin głosowania: od 11 września 2017 r. godz. 9.00 do 24 września 2017 r. godz. 23.59 poprzez stronę internetową bo.skarzysko.pl.
2. Oddanie głosu w formie elektronicznej następuje przez postawienie znaku "X" przy jednym projekcie, po potwierdzeniu danych osobowych za pośrednictwem nr PESEL oraz nazwiska panieńskiego matki.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.