Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” 2017

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego po raz trzynasty organizuje Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Do 31 sierpnia 2017 r. można zgłaszać do Plebiscytu instytucje pomocy społecznej, stowarzyszenia, a także osoby fizyczne szczególnie zaangażowane w działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, niezaradnych życiowo oraz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Ideą Plebiscytu jest z jednej strony zogniskowanie szczególnej uwagi na ogromie pracy wykonywanej przez ludzi w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach życia, z drugiej zaś promocja tych osób i inicjatyw. Statuetka Świętokrzyskiego Anioła Dobroci jest symbolem miłości, troski, wytrwałości. Przyznawana jest osobom, którzy część swojego życia bezinteresownie poświęcają innym.
 
„Świętokrzyski Anioł Dobroci" przyznawany jest w dwóch kategoriach:
- Indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
- Grupowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tworzących i wdrążających innowacyjne projekty.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2017 r. Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego www.sejmik.kielce.pl. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się TUTAJ.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.