Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ulica 17 Stycznia po zmianie... bez zmian

Skarżyscy radni podjęli decyzję w sprawie nazwy ulicy 17 Stycznia – nazwa pozostaje bez zmian, zmieniło się natomiast uzasadnienie. Nazwa ma upamiętniać bitwę pod Iłżą, która miała miejsce 17 stycznia 1864 roku podczas Powstania Styczniowego.

 

 

 

 

 

Ustawa dekomunizacyjna zakazuje, by nazwy ulic, obiektów, skwerów propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny. W Skarżysku-Kamiennej zrodziła się kontrowersja wokół nazwy ulicy 17 Stycznia, która znajduje się na osiedlu Bór i która – choć nie ma oficjalnego uzasadnienia – w domniemaniu nawiązywała do daty wkroczenia do naszego miasta Armii Czerwonej.
 
Temat na jednej z sesji Rady Miasta podjął radny Adam Ciok, który też korespondował w tej sprawie z IPN i proponował, by radni podjęli stosowną uchwałę, by uregulować sytuację i uniknąć nadania innej, nowej nazwy przez wojewodę. Również prezydent miasta, Konrad Krönig deklarował, że nie chce zmiany nazwy ulicy, do której przyzwyczajeni są mieszkańcy i by uniknąć konieczności wymiany dokumentów. Specjalnie powołany zespół wypracował więc rozwiązanie: ulica 17 Stycznia pozostanie ulicą o tej samej nazwie, w projekcie uchwały – przedstawionej radnym – znalazło się jednak uzasadnienie, nie budzące kontrowersji z punktu widzenia ustawy dekomunizacyjnej.
 
Nazwa 17 Stycznia ma więc odnosić się do bitwy pod Iłżą, która miała miejsce w trakcie Powstania Styczniowego w 1864 roku. W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in.: „Bitwa ta jako zwycięskie starcie z wojskami carskimi była jednym z najbardziej efektownych militarnych sukcesów powstańców styczniowych. Z uwagi na znaczenie Powstania Styczniowego w historii Polski oraz związki powstańców z regionem (lasy okalające Skarżysko-Kamienna były miejscem ich schronienia, a także licznych bitew i potyczek) w mieście powstały miejsca przypominające te wydarzenia – np. pomnik Powstania Styczniowego usytuowany w pobliżu zalewu Rejów czy krzyż na mogile powstańczej na terenie byłej Odlewni Żeliwa i Emalierni „Kamienna”. Nazwa upamiętniająca tę datę nadana jednej z ulic, będzie dodatkowym uhonorowaniem poświęcenia uczestników powstania w walce o wolną ojczyznę”.
 
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej uznała, że doprecyzowanie w uchwale Rady Miasta, poprzez wskazanie nazwy 17 Stycznia jako daty nawiązującej do zwycięskiej bitwy z 1864 roku, będzie wystarczające i czyniące zadość przepisom zakazującym propagowania systemów totalitarnych.
 
Uchwała trafiła pod głosowanie Rady Miasta 4 sierpnia. 17 radnych było ZA, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

 

bip

 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.