Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XLII sesja Rady Miasta

W piątek, 4 sierpnia o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta.
 
Porządek obrad
XLII Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w dniu 4 sierpnia 2017 r. godz. 08.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2017 – 2031,
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych,
4) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejskie Usługi Komunalne w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,
5) uchylenia Uchwały Nr XXXIII/117/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Norwida nr 17, będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna,
6) nazwy ulicy usytuowanej na działkach ewidencyjnych nr 57/6, 63/1, 63/2 (arkusz mapy nr 59, obręb 00007 Bór) i nr 140 (arkusz mapy nr 55, obręb 0007 Bór) w Skarżysku-Kamiennej.
5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.

bip

 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.