Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Bezpieczniej na Placu Staffa

W dniu 10 lipca w Urzędzie Miasta na wniosek prezydenta Konrada Kroniga, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zorganizowało spotkanie robocze na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na spotkaniu omówiony został m.in. problem porządku i zachowania ciszy nocnej na Placu Staffa. Wprowadzone zostały nowe rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku na wspomnianym placu.

Podczas spotkania dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek zapewniła, że zwiększy się aktywność firmy ochroniarskiej, z którą ma aktualnie podpisaną umowę. Natomiast przedstawiciel Komedy Powiatowej Policji zobowiązał się do zwiększenia ilości patroli w tym rejonie miasta, głównie pod kątem piratów drogowych, którzy notorycznie łamią przepisy na Al. Tysiąclecia oraz osób spożywających alkohol na terenie Placu Staffa.

Problem o którym mowa szczególnie nasila się właśnie w okresie wakacyjnym, kiedy na terenie Placu Staffa przebywa wiele osób. Grypy młodzieży często spędzają tam czas również w godzinach nocnych.

W związku z powyższym apelujemy do osób przebywających na tym terenie o zachowanie rozwagi i porządku, a także o przestrzeganie Regulaminu Placu Staffa, z którym można zapoznać się na jego terenie.

Na Placu Staffa pojawiły się również nowe tabliczki, które informują i przestrzegają, m.in. : „teren monitorowany”, „zakaz kąpieli”, „zakaz spożywania alkoholu”.

Po roboczym spotkaniu w Urzędzie Miasta zwiększona została liczba patroli firmy ochroniarskiej (zwłaszcza w godzinach nocnych), a także liczba patroli policyjnych.

Plac znajduje się tuż przy blokach mieszkalnych, których mieszkańcy proszą o interwencję, apelują o ciszę i spokój w godzinach nocnych.

Wszystkie podjęte działania mają zapobiec aktom wandalizmu oraz stworzyć strefę bezpieczeństwa dla osób przebywających na placu.

- Mam nadzieję, że powyższe działania prewencyjne przyniosą pozytywny skutek, a Plac Staffa tylko w pozytywnym aspekcie będzie służył mieszkańcom Skarżyska – mówi dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Katarzyna Michnowska-Małek.

bip

um

um

mbti um

 

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.