Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Letni konkurs dla krwiodawców

1 lipca ruszyła X edycja letniego konkursu dla krwiodawców, wspieranego przez prezydenta Skarżyska. Osoby oddające krew w skarżyskim punkcie krwiodawstwa w okresie od 1 lipca do 30 września, będą później brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Nagrody mają być dodatkową zachętą do oddawania krwi, szczególnie teraz – w wakacje, gdy zapotrzebowanie na nią wzrasta.
 
Letni konkurs dla krwiodawców stał się już tradycją. Od dziesięciu lat osoby oddające krew w wakacje w Oddziale Krwiodawstwa przy ulicy Szpitalnej 1 w Skarżysku, biorą udział w losowaniu nagród przygotowanych przez fundatorów. W ich gronie jest także prezydent Skarżyska, Konrad Krönig. Nagrodę od prezydenta miasta po zakończeniu tegorocznego konkursu otrzymają dwie wylosowane osoby: mieszkanka Skarżyska oraz mieszkaniec Skarżyska.
W gronie fundatorów nagród dla poszczególnych grup krwiodawców znaleźli się także: starosta skarżyski, burmistrz miasta i gminy Suchedniów, wójtowie gmin: Skarżysko Kościelne, Bliżyn, Łączna i Mirzec.
Konkurs ma zachęcać mieszkańców powiatu skarżyskiego i okolic do honorowego oddawania krwi, ma także pomóc w zapewnieniu dostatecznej ilości leków krwiopochodnych dla leczenia chorych w szpitalach województwa świętokrzyskiego. Zwycięzców poznamy w październiku.
Szczegóły na temat konkursu znajdują się w regulaminie, dostępnym w oddziale RCKiK przy ulicy Szpitalnej 1 i poniżej:
 
Konkurs Letni dla osób oddających dobrowolnie i bezpłatnie krew
dla chorych w lokalu Oddziału Terenowego Skarżysko-Kamienna
RCKiK Kielce, ul. Szpitalna 1 w Skarżysku-Kamiennej
X edycja – 2017 rok
 
 
Cele Konkursu:
1) Podtrzymanie i zwiększenie wśród mieszkańców powiatu skarżyskiego i powiatów sąsiednich liczby:
a) dorosłych, pełnoletnich osób, spełniających obecne wymogi medyczne krwiodawcy,
b) oddających dobrowolnie, bezpłatnie swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.
 
2) Wsparcie statutowych działań Oddziału Terenowego Skarżysko-Kamienna RCKiK w zapewnieniu dostatecznej ilości krwi oraz leków krwiopochodnych dla chorych leczonych w szpitalach województwa świętokrzyskiego.
 
Zasady Konkursu - Regulamin:
1) Konkurs organizowany jest przez Oddział Terenowy Skarżysko-Kamienna RCKiK Kielce mieszczący się przy ul. Szpitalnej 1 w Skarżysku-Kamiennej.
 
2) Konkurs trwa w okresie od 1 lipca do 30 września 2017 roku.
W okresie trwania Konkursu rejestracja / oddawanie krwi dla chorych przez pojedyncze osoby w lokalu Oddziału odbywa się w każdy dzień roboczy oprócz wtorków, w godzinach 7.00 – 12.00. Istnieje możliwość oddania krwi w lokalu Oddziału w dni ustawowo wolne od pracy przez zorganizowane, wieloosobowe grupy mieszkańców zmobilizowane przez Fundatorów. Jednak wtedy, z powodów logistycznych, wymaga to ustalenia z wielotygodniowym wyprzedzeniem daty i godziny pracy Oddziału w dniu ustawowo wolnym od pracy. Dojazd do lokalu Oddziału, w dni ustawowo wolne od pracy dla zorganizowanej, wieloosobowej grupy osób zapewnia wtedy Fundator lub osoby takie dojeżdżają na własny koszt.
Skarżyski Oddział Terenowy krwiodawstwa informuje osoby zamierzające oddać krew dla chorych w lokalu Oddziału, że w miesiącach trwania Konkursu 2017r., a zwłaszcza w miesiącu lipcu 2017r. mogą wystąpić poważne ograniczenia w ilości dni pracy Oddziału, spowodowane krytycznymi niedoborami w obsadzie pielęgniarskiej Oddziału oraz sezonem urlopów pracowników RCKiK Kielce.
Przed zgłoszeniem się do oddania krwi w skarżyskim Oddziale Terenowym krwiodawstwa zaleca się upewnienie, czy Oddział w konkretnym dniu będzie czynny. Taką informację można uzyskać na stronie internetowej www.rckik-kielce.com.pl, z treści Komunikatu umieszczonego doraźnie w oknie lokalu Oddziału lub telefonicznie.
Za opisane utrudnienia przepraszamy. Informujemy w związku z tym, że tylko centrala RCKiK w Kielcach posiada wyłączne kompetencje co do liczby obsady personelu pielęgniarskiego Oddziału, godzin pracy Oddziału, warunków zatrudnienia pracowników medycznych, itp.
 
3) Nagrody są losowane spośród osób, które w okresie trwania Konkursu oddały swoją krew na potrzeby lecznicze chorych w lokalu Oddziału Terenowego Skarżysko-Kamienna RCKiK Kielce przy ul. Szpitalnej 1 w Skarżysku-Kamiennej.
 
4) W losowaniu nagród nie uwzględnia się osób , które oddały krew poza lokalem Oddziału Terenowego Skarżysko-Kamienna RCKiK Kielce (czyli w mobilnych punktach poboru krwi organizowanych okazjonalnie na terenach gmin powiatu skarżyskiego i gminy Mirzec).
 
5) W losowaniu nagród nie uwzględnia się osób, którym lekarz nie zezwolił z powodów medycznych na oddanie krwi na potrzeby lecznicze chorych.
 
6) Fundatorami nagród w konkursie są:

 

Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna (2 nagrody):
a) 1 nagroda dla wylosowanej kobiety – mieszkanki miasta Skarżysko-Kamienna, która w okresie trwania Konkursu oddała swoją krew na potrzeby lecznicze chorych,
b) 1 nagroda dla mężczyzny - mieszkańca miasta Skarżysko-Kamienna, który w okresie trwania Konkursu oddał swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.
 
Starosta Skarżyski:
1 nagroda dla wylosowanego mieszkańca/mieszkanki Powiatu Skarżyskiego, który/która w okresie trwania Konkursu oddał/oddała swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów:
1 nagroda dla wylosowanego mieszkańca/mieszkanki miasta i gminy Suchedniów, który/która w okresie trwania Konkursu oddał/oddała swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.
 
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne:
1 nagroda dla wylosowanego mieszkańca/mieszkanki gminy Skarżysko Kościelne, który/która w okresie trwania Konkursu oddał/oddała swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.
 
Wójt Gminy Bliżyn:
1 nagroda dla wylosowanego mieszkańca/mieszkanki gminy Bliżyn, który/która w okresie trwania Konkursu oddał/oddała swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.
 
Wójt Gminy Łączna:
1 nagroda dla wylosowanego mieszkańca/mieszkanki gminy Łączna, który/która w okresie trwania Konkursu oddał/oddała swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.
Wójt Gminy Mirzec:
1 nagroda dla wylosowanego mieszkańca/mieszkanki gminy Mirzec, który/która w okresie trwania Konkursu oddał/oddała swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.
 
7) Rodzaj i wartość nagrody / nagród ustala każdy z Fundatorów.
 
8) Konkurs rozstrzygnięty zostanie w październiku. Po losowaniu, które odbędzie się w lokalu Oddziału Terenowego Skarżysko-Kamienna RCKiK Kielce, z osobą wylosowaną kontaktuje się lekarz Oddziału Terenowego w Skarżysku-Kamiennej lub wskazana przez lekarza pielęgniarka Oddziału. Imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby wylosowanej do nagrody, po ich rozkodowaniu przez lekarza Oddziału Terenowego w Skarżysku-Kamiennej lub przez wyznaczoną pielęgniarkę Oddziału, przekazane zostaną Fundatorowi nagrody, po uzyskaniu zgody osoby wylosowanej. Brak zgody osoby wylosowanej na udostępnienie swoich danych osobowych Fundatorowi skutkuje unieważnieniem losu. W takim przypadku losowanie nagrody Fundatora odbędzie się niezwłocznie ponownie z puli losów przeznaczonej na nagrodę Fundatora.
 
9) Czas i miejsce wręczenia nagrody ustala Fundator z wylosowaną osobą.
 
10) Oddział Terenowy Skarżysko-Kamienna RCKiK Kielce dostarczy każdemu Fundatorowi, w celu przygotowania losów, zakodowane dane osobowo-teleadresowe tej puli osób, którym Fundator dedykuje nagrodę.
 
11) Każdy z Fundatorów przygotuje do losowania kartki –losy na podstawie zakodowanych danych osób oraz dostarczy tak przygotowane kartki-losy do aktu losowania nagrody.
 
12) Losowanie nagród Fundatorów odbędzie się w lokalu Oddziału Terenowego Skarżysko-Kamienna RCKiK Kielce przy ulicy Szpitalnej 1 w Skarżysku Kamiennej, w październiku 2017r.
 
13) Każdej osobie zamierzającej oddać krew dla chorych zaleca się, przed przybyciem do
oddania krwi, aby w rozmowie telefonicznej z personelem medycznym Oddziału Terenowego w Skarżysku-Kamiennej PCKiK Kielce ustaliła, czy jej obecny stan zdrowia oraz jej historia medyczna nie jest przeszkodą medyczną do oddania krwi.
Informacje o wymogach medycznych stawianych osobom zamierzającym oddać krew dla chorych można także znaleźć na stronach internetowych Regionalnych Centrów Krwiodawstwa w Polsce.
 
14) Funkcję Koordynatora Konkursu pełni Andrzej Choma, lekarz Oddziału Terenowego w Skarżysku-Kamiennej RCKiK Kielce.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.