Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zapraszamy na spotkania ze specjalistami z dziedziny odnawialnych źródeł energii

Przypominamy, że dzisiaj (16 maja) odbędzie się pierwsze spotkanie dla mieszkańców miasta na temat możliwości pozyskania dotacji na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Publicznych Nr 4 przy ul. Książęcej 149. Następne spotkanie na ten temat odbędzie się w czwartek, 18 maja o godzinie 18.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Spacerowej 31. O terminach kolejnych spotkań – w innych częściach miasta – poinformujemy.
 
Urząd Miasta rozpoczyna przygotowania do pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ2014-2020) na instalacje wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii (OZE) dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej.
 
Dofinansowanie będzie można uzyskać na instalację:
SOLARÓW 
POMP CIEPŁA
FOTOWOLTAIKI
 
Przewidywany poziom dofinansowania może wynieść do 60% wartości netto instalacji. Tylko duże zainteresowanie instalacjami OZE będzie warunkiem aplikacji o środki z RPO WŚ 2014-2020.
 
Realizacja inwestycji będzie możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy miasto otrzyma dofinansowanie z RPO WŚ 2014-2020.
 
Zastrzega się jednak, że w Regulaminie konkursowym ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, poziom ten może zostać obniżony. Mogą pojawić się również inne informacje, których na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a które będą miały ostateczny wpływ na kształt projektu.
 
Planowany harmonogram:
Spotkanie ze specjalistami z dziedziny OZE – do 30 maja 2017r.
Ankietyzowanie mieszkańców – do 2 czerwca 2017r.
Wizje lokalne i odpracowanie uproszczonych audytów energetycznych – czerwiec - sierpień 2017r.
Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania – IV kwartał 2017r.
Informacja o uzyskaniu/nieuzyskaniu dofinansowania – kwiecień 2018 r.
Ewentualna realizacja zadania – 2018/2019r.

 

bip

um

um

mbti um

 

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.