Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Koncerty profilaktyczne w MCK (VIDEO)

9 maja, w Miejskim Centrum Kultury odbyły się dwa koncerty profilaktyczne w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, którego odbiorcami są uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta Skarżyska. Program w wykonaniu Jarka Wajka „Jurto Jest … wtedy pochylisz się nad sobą” sfinansowany jest ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017.

 

 

 

Jarek Wajk - instruktor terapii uzależnień, wokalista, autor tekstów, kompozytor, współpracuje jako wolontariusz z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii.

Recital jest swego rodzaju pamiętnikiem, zapisem jego drogi przez “sztuczne raje”, samotność, zwątpienie... opowieścią o Drodze do Domu, Rodziny, Miłości... Drodze do Drugiego Człowieka i do Boga.

Mówi i śpiewa nie tylko o tym czym jest nałóg i jaka jest cena wejścia w “piekło” nałogu, ale wskazuje również, gdzie należy szukać powodów ucieczki w “sztuczne raje”. Proponuję także ewentualną drogę wyjścia z problemu.

Opowiadane historie i śpiewane piosenki kierują odbiorcę do budowania właściwych relacji w otoczeniu, w którym funkcjonuje oraz zachęcają do poważnego traktowania, będącej dziś często w pogardzie, duchowej sfery życia. Dotykają również problemu "samotności wśród ludzi", także, a może przede wszystkim, wśród tych, na których miłość najbardziej liczymy.

JUTRO JEST” to spotkanie, którego wartość dydaktyczną, edukacyjną potwierdzają odczucia i opinie młodych odbiorców, ich wychowawców, pedagogów szkolnych, a także terapeutów i ludzi dotkniętych omawianymi problemami.

Nie ma wątpliwości, że owoce spotkań takich jak to, mogą okazać się większe niż rezultaty “suchych” prelekcji dotyczących zagrożeń czy tego jaki jest skład tej czy innej substancji psychoaktywnej i jakie są zewnętrzne objawy zażycia tego czy innego środka.

Dziś ludzie mają potrzebę “dotykania” żywych świadków i wsłuchania się w świadectwo tych, którzy mają do powiedzenia więcej niż wyłącznie to, że " pili, ćpali, a teraz już tego nie robią".

 

 

bip

um

um

mbti um

 

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.